Belastingen en retributies

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik van maakt van die dienst of prestatie.
Volgens de rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

De belastingreglementen worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor retributiereglementen kan de gemeenteraad een machtiging geven aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven vast te stellen.
De stad Hamont-Achel delegeerde de bevoegdheid voor de kleinere retributies aan het college van burgemeester en schepenen.