Nachtwinkel, vestiging en uitbating

Zowel voor de vestiging als voor de uitbating van een nachtwinkel heb je een vergunning nodig. Het stadsbestuur heeft hiervoor een reglement opgemaakt, dat onder meer bepaalt dat nachtwinkels slechts geopend kunnen zijn van 18.00 tot 00.00 u.

Voorwaarden

Enkel in de volgende straten kan een nachtwinkel gevestigd worden:

 • Gen. Dempseylaan
 • Dorpsstraat
 • Michielsplein
 • Stad
 • Kerkstraat
 • Stadswaag
 • Stationsstraat
 • Stationsplein
 • Bosstraat vanaf Stadswaag tot aan kruispunt Rodenbachstraat en Molensteenstraat (= grens BPA)

Hoe aanvragen

Voor het verkrijgen van een vestigings- en uitbatingsvergunning moet je als uitbater een aanvraag indienen bij de dienst Lokale Economie aan de hand van het aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina kan terugvinden.

Kostprijs

Bij de opening van een nachtwinkel dient een eenmalige belasting van € 6000 betaald te worden. Daarnaast is er een jaarlijkse belasting van € 1500.

Afhandeling

Binnen een termijn van 30 dagen zal het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing nemen over de aanvraag voor een vestigingsvergunning. De aanvrager wordt hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.

Indien de vestigingsvergunning verkregen wordt, dient de uitbater ook nog een uitbatingsvergunning aan te vragen. Deze kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

 • een brandveiligheidsonderzoek;
 • een financieel onderzoek;
 • een stedenbouwkundig onderzoek;
 • een moraliteitsonderzoek;
 • een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten.

Een uitbatingsvergunning kan worden verleend voor een termijn van maximum 5 jaar.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019

Datum van bekendmaking: 23 december 2019

Wat meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier vestigingsvergunning/uitbatingsvergunning.

Meer info

Lokale economie

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 24
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
lokaleeconomie@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt enkel op afspraak.