Kermis, aanvraag standplaats en retributie

Om een standplaats op een van de kermissen te verkrijgen, moet je een aanvraag indienen.

Hoe aanvragen

Je dient een schriftelijke aanvraag te doen, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stad 40, 3930 Hamont-Achel. In je aanvraag vermeld je de attractie en de kermis waarop je een standplaats wil krijgen.

Kostprijs

Voor de kermissen in Hamont-Centrum en Achel-Centrum dien je standgeld te betalen (zie retributiereglement).

Voor de overige kermissen wordt er geen standplaatsrecht geïnd.

Meer info

Openbare werken

adres
Middenweg 53930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
openbarewerken@hamont-achel.be

De dienst openbare werken werkt enkel op afspraak.