Orgaandonatie na overlijden

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële donor, tenzij:

 • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven;
 • jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil gerespecteerd wordt, kun je een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.

De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.

Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Hoe aanvragen

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar je je tegen kunt verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

 1. donatie van organen voor transplantatie;
 2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie;
 3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen;
 4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek
  (Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap).

Je kunt je wilsverklaring registreren:

 • bij uw gemeentebestuur;
 • bij de huisarts via www.ehealth.fgov.be (sinds 1 juli 2020);
 • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be (sinds 1 juli 2020). Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Maak hier je afspraak voor registratie op het stadhuis.

Kostprijs

De registratie van de wilsverklaring is gratis.

Meer info

Burgerzaken

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 10
e-mail
burgerzaken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst burgerzaken werkt op afspraak. Maak jouw afspraak online of neem telefonisch contact op via 011 51 05 00. 

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien. Een afspraak is dan niet nodig.