Orgaandonatie na overlijden

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Voorwaarden

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij:

 • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven;
 • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd wordt, kunt u een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.

De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.

Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Hoe aanvragen

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar u uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar u zich tegen kunt verzetten of waarvoor u een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

 1. donatie van organen voor transplantatie;
 2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie;
 3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen;
 4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek
  (Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap).

U kunt uw wilsverklaring registreren:

 • bij uw gemeentebestuur;
 • bij de huisarts (vanaf 1 juli 2020);
 • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be (vanaf 1 juli 2020). Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Kostprijs

De registratie van de wilsverklaring is gratis

Meer info

Burgerzaken

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
burgerzaken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (011 51 05 00).