Meldingen

Een melding is een eerste vraag tot dienstverlening bij defecten of problemen. Bijvoorbeeld een kapot wegdek, zwerfvuil, zwerfkatten... Wil je een probleem of defect melden? Dat kan eenvoudig door hieronder op het thema te klikken dat van toepassing is op jouw probleem of defect. Ieder soort melding wordt namelijk door de verantwoordelijke dienst of externe partner opgenomen. 

Straatverlichting

Fluvius beheert ruim 1 miljoen openbare verlichtingspunten in Vlaanderen. Heb je een kapotte straatlamp opgemerkt? Dan kan je dat via www.straatlampen.be gratis melden. 

Riolering

Problemen met de riolering meld je bij Fluvius

Groen

Onderhoud groen, onderhoud beken en grachten en processierupsenbestrijding.

Openbaar domein 

Onderhoud of beschadiging aan openbare weg/fietspad/voetpad, onderhoud of beschadiging begraafplaats, onderhoud of beschadiging straatmeubilair, onderhoud of beschadiging verkeerssignalisatie, achtergelaten fiets. 


Niet opgehaald huisvuil

Niet opgehaald huisvuil meld je bij Limburg.net

Afval

Sluikstort, ophalen zwerfvuil vuilzakken, volle container of vuilbak.

Rattenbestrijding

Voor het bestrijden van ratten kan je beroep doen op de rattenvanger van de stad.

Wespenbestrijding

Een wespennest melden doe je bij de brandweer.

Geluidsoverlast 

Voor meldingen met betrekking tot geluidsoverlast kan je terecht bij de lokale politie.

Overlast 

Dierenoverlast of dood dier, geurhinder, wateroverlast.

Opgelet: voor wespenbestrijding moet je bij de brandweer zijn, voor rattenoverlast bij de rattenvanger

Mobiliteit 

Melding maken in verband met openbaar vervoer, parkeren, verkeer...

Opgelet: beschadigingen meld je onder openbaar domein.

Klachten

Ben je niet tevreden over de dienstverlening, de wijze waarop je bent behandeld of de termijn waarbinnen iets werd afgeleverd? Dan kan je een klacht doorgeven.