Meldingen

Een melding is een eerste vraag tot dienstverlening bij defecten of problemen. Bijvoorbeeld een kapot wegdek, zwerfvuil, zwerfkatten... Wil je een probleem of defect melden? Dat kan eenvoudig door hieronder op het thema te klikken dat van toepassing is op jouw probleem of defect. Je vult dan een formulier in, waarna je een bevestigingse-mail ontvangt en ook op de hoogte gehouden wordt van de stand van zaken. 

Voor sommige meldingen kan je terecht bij andere bevoegde organisaties: 

Afval

Melden van een dood dier, niet opgehaald huisvuil, sluikstort of een volle container/vuilbak

Gebouwen

Melden van bouwovertredingen, leegstand of verwaarloosde panden

Graffiti

Melden van graffiti in het straatbeeld of op eigen domein

Groen

Onderhoud beken en grachten, onderhoud grasperk, onderhoud struiken en beplanting, onkruidbestrijding en processierupsenbestrijding

Milieu

Melden bodem- of grondwaterverontreiniging en geurhinder

Mobiliteit

Melding maken in verband met openbaar vervoer, parkeren, verkeer
Opgelet: het melden van defecte straatverlichting doe je op de website van Fluvius

Openbaar domein

Melden van een beschadiging rijweg/fietspad/plein, een olie- of verfplek, stormschade, een achtergelaten fiets, onderhoud of beschadiging begraafplaats, onderhoud of beschadiging straatmeubilair, onderhoud of beschadiging verkeerssignalisatie, riolering, sneeuw- en/of ijzelbestrijding

Opgelet: het melden van defecte straatverlichting doe je op de website van Fluvius

Overlast

Melden van wateroverlast