Ontwerp masterplan & ruimtelijk uitvoeringsplan Hamont-rand Herziening

De stad Hamont-Achel werkt actief aan de kwalitatieve ontwikkeling van haar dorpskernen waar het goed wonen, werken en verblijven is. Hiervoor stelt het stadsbestuur ruimtelijke uitvoeringsplannen op, gebaseerd op een masterplan.

In het nieuwe ontwerp masterplan presenteert het stadsbestuur haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Hamont-centrum. Dit document bouwt verder op het masterplan uit 2016 dat kritisch onder de loop werd genomen en waar nodig werd aangepast. Het nieuwe masterplan en de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hamont-rand werden op donderdag 28 oktober kennis genomen door de gemeenteraad. 

Inspraak

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan neemt veel tijd in beslag. Momenteel hebben we de startfase achter de rug. Het ontwerp masterplan Hamont-centrum en het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hamont-rand herziening werden toegelicht op een publiek participatie moment dat doorging op 19 november in De Posthoorn. Gedurende een periode van 60 dagen (van 8 november 2021 tot en met 6 januari 2022) kon iedereen zijn of haar mening over de toekomstvisie voor Hamont-centrum meegeven aan het bestuur. Geudrende deze termijn - die inmiddels is afgelopen - kon je deze documenten zowel online als op het stadhuis inkijken. Volgende stappen 

De startnota waarvan de gemeenteraad op de zitting van 28 oktober 2021 kennisnam, wordt in 2022 verder uitgewerkt. De opmerkingen die werden ingestuurd tijdens het participatiemoment van 8 november 2021 en 6 januari 2022 worden hierbij onder de loep genomen. Van zodra het  RUP Hamont-rand Herziening verder is uitgewerkt, wordt het opnieuw 60 dagen ter inzage gelegd en is feedback geven opnieuw mogelijk. Pas daarna wordt dit RUP definitief vastgesteld. 

Hamont-centrum

Meer info

Stadsontwikkeling

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 20
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
stadsontwikkeling@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt op afspraak.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig.