Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente. Onze raad bestaat uit 23 raadsleden die om de zes jaar door de bevolking worden verkozen. De raad vergadert minstens 10 maal per jaar, gewoonlijk op de vierde donderdag van de maand. Iedereen is welkom om de vergadering bij te wonen. De agenda van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kan je steeds raadplegen via ‘Agenda en notulen’. Ook kan je hier na iedere gemeenteraad de verslagen van de zittingen terugvinden.

De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op donderdag 29 juni 2023 in de raadzaal op het stadhuis. Om 20.00 uur start de raad voor maatschappelijk welzijn met daarop volgend de gemeenteraad.