Gemeenteraad

Gemeenteraad - foto is niet meer actueel en dient nog geupdatet te worden

Let op: de foto is niet meer actueel en dient nog geüpdatet te worden zodra dit weer mogelijk is conform de coronamaatregelen.

De gemeenteraad bestuurt samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente. Onze raad bestaat uit 23 raadsleden die om de zes jaar door de bevolking worden verkozen. De raad vergadert minstens 10 maal per jaar, gewoonlijk op de vierde donderdag van de maand. Iedereen is welkom om de vergadering bij te wonen. De agenda van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kan je steeds raadplegen via ‘Agenda en notulen’. Ook kan je hier na iedere gemeenteraad de verslagen van de zittingen terugvinden.

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zal de gemeenteraad online - via Zoom - doorgaan. Woon jij graag de gemeenteraad online bij? Dat kan! Op de dag van de zitting kan je via deze pagina vanaf 20.00 uur de zitting meevolgen. De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op donderdag 27 januari 2022.