OCMW-raad

OCMW-raad

Van onder naar boven, van links naar rechts: Guy Joosten; Tom Cox, Ilse Jaspers, Joren Mertens, Rudi Boonen, Ria Nijs, Serge Vander Linden, Marnix Goethals, Vital Davids, Theo Schuurmans, Mieke Van Hout, Toon Duisters, Tom Thijs. 
Niet aanwezig bij de foto-opname: Rik Rijcken, Jef Plas, Roger Mertens, Bèr van de Schans, Emiel Sools, Jacky Umans, Koen Boonen, Marie-José Cuyvers, Kris Slenders, Tine Daemen, Theo Renckens. 

De raad voor maatschappelijk welzijn of kortweg de OCMW-raad bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen en reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De OCMW-raad kan onder de gestelde voorwaarden bevoegdheden delegeren aan het vast bureau. De samenstelling van de OCMW-raad en vast bureau  is dezelfde als die van de gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

De OCMW-raad vergadert minstens 10 maal per jaar, gewoonlijk op de vierde donderdag van de maand samen met de gemeenteraad. Een uitnodiging voor de OCMW-raad, waarop iedereen welkom is, wordt bekendgemaakt via de website.

De audio livestream van de raad voor maatschappelijk welzijn kan je tijdens de zitting hier live beluisteren.