Retributiereglement op afgifte van administratieve stukken door dienst burgerzaken

Tijdens de gemeenteraad van 18 december 2017 werd het eerste retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken door de dienst burgerzaken goedgekeurd. Omwille van de omzendbrief van 14 maart 2018 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken inzake vaststelling van de procedures en leveringstermijnen van paspoorten en reisdocumenten in België, ingaand op 19 maart 2018, diende dit belastingreglement aangepast en goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

Naar aanleiding van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2019 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen, werd op de gemeenteraad van 19 december 2019 een nieuw retributiereglement goedgekeurd. Dit retributiereglement werd bekendgemaakt op 23 december 2019.

Meer info

Financiële dienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 30
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
financien@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur en 15.30 tot 18.30 uur