College van burgemeester en schepenen

Schepencollege januari 2016

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.
Het college vergadert wekelijks (op donderdag) in gesloten zitting.

Het college bestaat uit de burgemeester-voorzitter, vijf schepenen, de OCMW-voorzitter en de algemeen directeur die de notulen opstelt en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen voor administratie en diensten.