College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen -

Let op: de foto is niet meer actueel en dient nog geüpdatet te worden zodra dit weer mogelijk is conform de coronamaatregelen.

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college vergadert wekelijks (op dinsdag) in gesloten zitting.

Het college bestaat uit de burgemeester-voorzitter, vijf schepenen en de algemeen directeur. Deze laatste stelt de notulen op en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen door administratie en diensten.