Mantelzorgtoelage

De gemeentelijke mantelzorgtoelage is een financiële vergoeding voor de mantelzorger die voor een thuiswonende zorgbehoevende oudere zorgt. De gemeentelijke mantelzorgtoelage bedraagt: 

 • € 37,50/maand als je voor één zorgbehoevende zorgt;
 • € 50,00/maand als je voor twee zorgbehoevenden zorgt.

Met deze vergoeding wil het OCMW van Hamont-Achel zijn waardering uitspreken voor de inzet van deze mantelzorgers. Hun zorg en aandacht helpen de zorgbehoevende om zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Voorwaarden

De zorgbehoevende moet:

 • minstens 65 jaar oud zijn;
 • thuis wonen;
 • op de datum van aanvraag effectief gedomicilieerd zijn in Hamont-Achel en er ook effectief verblijven;
 • voldoende zorgbehoevend zijn. Concreet moet de zorgbehoevende volgende score behalen:
  • als de oudere inwonend is en op hetzelfde adres als de mantelzorger gedomicilieerd is:
   • ofwel minstens 9 punten op het attest van de FOD Sociale Zekerheid;
   • ofwel score A op de Katzschaal, ingevuld door de huisarts.
  • als de oudere en mantelzorger op een verschillend adres gedomicilieerd zijn:
   • ofwel minstens 12 punten op het attest van de FOD Sociale Zekerheid;
   • ofwel score B op de Katzschaal, ingevuld door de huisarts.

De mantelzorger moet effectief voor de zorgbehoevende oudere zorgen. De partner of echtgeno(o)t(e) van de zorgbehoevende oudere kan geen mantelzorgtoelage aanvragen.

De toelage kan slechts aan één mantelzorger worden uitbetaald. Indien er meerdere mantelzorgers voor de zorg van een zorgbehoevende oudere instaan, dienen de mantelzorgers in onderling overleg te beslissen aan wie de toelage uitbetaald kan worden.

Hoe aanvragen

Je maakt telefonisch een afspraak met de dienst ouderen van het OCMW om de mantelzorgtoelage aan te vragen. Indien de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, wordt deze verder in orde gemaakt. Het BCSD van het OCMW beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Wat meebrengen

De mantelzorgen moet volgende documenten meebrengen bij de aanvraag:

 • bewijs van zorgbehoevendheid van de oudere;
 • identiteitskaart van de mantelzorger;
 • bankrekeningnummer van de mantelzorger.

Meer info

Ouderen en thuiszorg (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Deze dienst werkt enkel op afspraak.