Stedelijke bouwkavels

De woonmarkt kende de voorbije jaren een grote evolutie. Om hier actief op in te spelen werkt onze stad met een speciaal toewijzingsreglement voor stedelijke bouwkavels. Zo willen we een ruimere doelgroep de kans geven om een kavel aan te kopen. Elke gezins- en woonsituatie is anders en onze stad wil meegroeien met haar (toekomstige) inwoners. Er werd daarom gekozen voor een toewijzingsreglement met een puntensysteem. Iedere meerderjarige kan zich als natuurlijke persoon kandidaat stellen voor de aankoop van een stedelijke bouwkavel. Het puntensysteem kent daarbij punten toe aan kandidaat-kopers die aan bepaalde criteria voldoen. Het principe is vrij eenvoudig, hoe meer punten men scoort, hoe hoger men in de ranglijst komt en hoe eerder men aan de beurt komt om een stedelijke bouwkavel te kiezen. Op deze manier wil onze stad haar (toekomstige) inwoners ondersteunen bij de verwerving van een eigen woning, met speciale aandacht voor diegenen die moeilijker hun weg vinden op de hedendaagse woonmarkt.
H-A, waar wonen je tweede natuur wordt