Rioolaansluiting, aanvraag en retributie

In straten waar riolering aanwezig is, ben je verplicht om aan te sluiten op het rioleringsnet.

Hoe aanvragen

Bij nieuwbouw ontvang je het aanvraagformulier voor aansluiting op het rioleringsnet samen met de stedenbouwkundige vergunning. Je dient dit formulier ondertekend terug te bezorgen aan de dienst openbare werken. De rioleringsaansluiting wordt dan uitgevoerd binnen de 20 werkdagen na het eerste verzoek van de aanvrager. De stadsdiensten maken dan een aansluiting op de buis van de openbare riolering tot aan de perceelsgrens en installeren tegen de perceelsgrens een controleputje.

Indien bij een bestaande woning de noodzaak bestaat om een nieuwe rioolaansluiting te maken, kan je dit aanvragen bij de dienst openbare werken. De dienst bestudeert de wenselijkheid en de mogelijkheden voor deze aansluiting ter plaatse en bezorgt een aanvraagformulier aan de aanvrager.

De rioolaansluiting kan pas in dienst gesteld worden wanneer de privé-waterafvoerinstallatie gekeurd is door een erkend keuringsorganisme. Voor deze keuring is De Watergroep aangesteld door de stad. In principe kan je op die manier de keuring van de privaatrioolinstallatie gelijktijdig laten uitvoeren met de verplichte keuring van de privaatdrinkwaterinstallatie.

Kostprijs

De retributie voor rioolaansluitingen is als volgt vastgesteld:

 • € 350 (excl. BTW)
  • voor aansluiting van een woning of gebouw gelijktijdig met de eerste aanleg van de riolering;
  • voor de aansluiting van een nieuwbouw (woning of gebouw) op de bestaande riolering.
 • € 450 (excl. BTW)
  • voor woonhuizen en gebouwen die aangesloten worden op bestaande riolering behoudens voor nieuwbouw.
 • € 650 (excl. BTW)
  • voor grotere aansluitingen, d.w.z. voor een gebouw met meerdere woongelegenheden of andere soorten gebouwen met een oppervlakte van meer dan 300m2.
 • € 300 (excl. BTW)
  • voor de installatie van het controleputje bij de rioolaansluiting.

Wanneer bij de eerste aanleg van riolering de aansluiting van bestaande woningen enkel en alleen voor het afvalwater zal dienen en het hemelwater volledig gescheiden wordt gehouden (door infiltratie, afvoer naar oppervlaktewater of apart hemelwaterstelsel), wordt deze aansluiting gratis uitgevoerd om onmiddellijke aansluiting te stimuleren. Hiertoe wordt een overeenkomst opgesteld.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2008

Meer info

Openbare werken

adres
Middenweg 53930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
openbarewerken@hamont-achel.be

De dienst openbare werken werkt enkel op afspraak.