Grafconcessies en concessies voor columbaria

Een grafconcessie is een soort 'gebruiksrecht', dat de stad of gemeente je verleent, en waarin vastgelegd staat hoe lang je gebruik mag maken van een grafplaats op een gemeentelijke eigendom.

Een concessie kan worden aangevraagd na overlijden. De concessie is geldig voor 30 jaar. Er bestaan concessies voor een graf, een urnenkelder en een columbariumnis.

Hoe aanvragen

Een concessie kan worden aangevraagd door de echtgenoot, bloed- of aanverwanten, partner maar ook door derden.

Het aanvraagformulier voor concessies krijg je bij de begrafenisondernemer maar kan je ook verkrijgen bij de dienst burgerzaken in het stadhuis.

De concessietermijn start op de datum van de begraving en loopt 30 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Indien de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie. Een hernieuwing, die de concessie verlengt met 15 jaar, kan je aanvragen vanaf 3 jaar vóór het verstrijken van de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

  • Graf: € 500,00
  • Urnenkelder: € 875,00
  • Columbariumnis: € 500,00
  • Bijzondere grafconcessie: € 750,00
  • Verlenging met 15 jaar: € 150,00
  • Begraving in het urnenbos is gratis. Mogelijkheid aanvraag naamplaatje: € 10,00 
  • Asverstrooiing is gratis. Mogelijkheid aanvraag naamplaatje: € 10,00

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit van 28 september 2015

Meer info

Burgerzaken

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
burgerzaken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak. Maak jouw afspraak online of neem telefonisch contact op via 011 51 05 00.