3. Overdracht van een vergunning

Neem je een bedrijf over? Dan hoef je bij overname geen nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen! Je kan de bestaande vergunning overnemen, mits de vorige exploitant akkoord is en de overdracht mee ondertekent. De procedure van overdracht is louter administratief en geeft een zicht op de voorschriften (stedenbouwkundig, milieu, verkaveling,...) waaraan de huidige infrastructuur moet voldoen. Via overdracht kan je geen vergunde activiteiten laten wijzigen of uitbreiden of milieuvoorwaarden aanvullen of laten schrappen. Kortom: je kan er geen wijzigingen aan de bestaande vergunning mee laten doorvoeren. Daarvoor moet je steeds een nieuwe aanvraag doen. 

Door middel van de procedure van overdracht kan je de vergunning ook opsplitsen over verschillende exploitanten of verantwoordelijken toewijzen aan een vergunning op meerdere exploitanten. Bij het opsplitsen van de vergunning moet je wel extra dossierinformatie voorzien op het formulier. 

Wil je enkel de naam van de inrichting wijzigen? Dan hoef je in principe geen overdracht aan te vragen. De naamswijziging wordt best meegedeeld aan de vergunningverlenende overheid.

Hoe aanvragen

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid.
De procedure voor de stopzetting of verval van een vergunning is beschreven in artikel 97 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Het formulier Bijlage 4 is van toepassing.

Kostprijs

€ 50,00

Afhandeling

De bevoegde overheid zal als gevolg van de melding het vergunningsbesluit actualiseren.

Regelgeving

Artikel 97 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.