3. Overdracht van een vergunning

Mits akkoord van de vorige eigenaar kan je de vergunning van een bedrijf overnemen.
De procedure van overdracht is een louter administratieve handeling die aanduidt aan welke inrichting de omgevingsvergunning is gebonden. Via een overname kunnen geen wijzigingen aan de vergunning worden doorgevoerd. Vergunde activiteiten wijzigen of uitbreiden of milieuvoorwaarden aanvullen of laten schrappen, kan niet.
Je hoeft bij een overname van een bedrijf geen nieuwe vergunning aan te vragen. Je kan de vergunning overnemen, mits de vorige exploitant akkoord is en de overdracht mee ondertekent. De procedure van overdracht voorziet ook in de mogelijkheid tot opsplitsen van de vergunning over verschillende exploitanten of het toewijzen van verantwoordelijken bij een vergunning op meerdere exploitanten.
Het formulier voorziet in het opgeven van de actuele rubrieken en vraagt extra dossierinformatie bij opsplitsing van de vergunning.
Als enkel de naam van de inrichting wijzigt, hoeft er in principe geen overdracht te gebeuren. De naamswijziging wordt best meegedeeld aan de vergunningverlenende overheid.

Hoe aanvragen

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid.
De procedure voor de stopzetting of verval van een vergunning is beschreven in artikel 97 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
Het formulier Bijlage 4 is van toepassing.

Kostprijs

Gratis.

Afhandeling

De bevoegde overheid zal als gevolg van de melding het vergunningsbesluit actualiseren.

Regelgeving

Artikel 97 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 13.30 tot 16.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.