2. Omzetting naar omgevingsvergunning van onbepaalde duur

Vraag tijdig je omzetting naar vergunning van onbepaalde duur aan.
Exploitanten die al over een milieuvergunning beschikken, hebben de mogelijkheid om een vraag tot omzetting naar een vergunning van onbepaalde duur aan de bevoegde overheid mee te delen.

Deze aanvraag beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 390 van het decreet omgevingsvergunning en gebeurt tussen de 48 en 36 maanden vóór het verstrijken van de milieuvergunning.

Dit is een mogelijkheid en geen verplichting.

Hoe aanvragen

Voor de aanvraagprocedure verwijzen we naar de website van de Vlaamse Overheid.
De procedure voor de omzetting naar omgevingsvergunning van onbepaalde duur is beschreven in artikel 390 van het decreet omgevingsvergunning.
Het formulier Bijlage 19 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning is van toepassing.

Kostprijs

Gratis.

Afhandeling

De maximum behandelingstermijn waarbinnen het college van burgemeester en schepenen een beslissing moet nemen is voor:

  • Eenvoudige procedure: 60 dagen
  • Gewone procedure: 105 dagen (of 120 dagen indien de omgevingsvergunningscommissie moet geraadpleegd worden), indien het betrokken publiek of een adviesinstantie bezwaar indient of als een milieueffectenrapport of passende beoordeling vereist is.

Regelgeving

Artikel artikel 390 van het decreet omgevingsvergunning.

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 13.30 tot 16.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.