Rattenbestrijding

Het stadsbestuur heeft de firma Hygi Masters aangesteld als rattenvanger. Iedere inwoner van Hamont-Achel kan op deze firma beroep doen. De rattenvanger heeft als hoofdtaak ratten te vangen en/of te bestrijden. Het werkdomein strekt zich uit langs waterlopen, maar ook in en rond woningen of gebouwen. Wie kampt met een rattenplaag schakelt dan ook best zo snel mogelijk deze rattenvanger in.

Een melding dient te gebeuren:

Vermeld hierbij jouw naam, adres en telefoonnummer, het adres waar de ratten zitten en eventueel meer informatie over de locatie (in huis, in de tuin, bij de kippen, …).

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Het inzetten van de rattenvanger is gratis met uitzondering van de risicogevallen. De kosten voor de bestrijding van schadelijke knaagdieren bij bedrijven, ondernemingen en inrichtingen met verhoogd risico voor aanwezigheid van schadelijk knaagdieren, zoals landbouwbedrijven, varkens- en pluimveehouderijen, veevoederhandelszaken, bakkerijen, voedingsbedrijven en dergelijke, zijn ten laste van de betrokken bedrijven, ondernemingen en inrichtingen. Horecazaken die onder het FAVV vallen, behoren eveneens tot de risicogevallen. Deze zaken dienen in regel te zijn met de hygiënewetgeving en over een ongediertebestrijdingsplan (waaronder ratten) te beschikken. 

Meer info

Hoe ontstaat een rattenplaag?

 • Migratie. Ratten stichten hun kolonie op een specifieke plek. Als de bevolking toeneemt, kan daar een tekort aan voedsel of schuilplaatsen ontstaan. De overgebleven ratten verlaten dan de kolonie en gaan op zoek naar een nieuwe plek.
 • Ontsnapping aan de winter. Ratten hebben een hekel aan winterkou. Voedsel vinden wordt ook steeds lastiger. Ze trekken dan van het platteland naar woningen of bedrijven. De ratten vinden daar alles om te kunnen overleven: warmte, voedsel en beschutting.
 • Rioolwerkzaamheden. Sommige rattenkolonies leven in het riool. Door werkzaamheden kunnen ze worden gedwongen om te verhuizen. 
 • Rioolproblemen. Als er ratten in je kruipruimte zitten, kan dat komen omdat er een probleem is met je riool. Laat in dat geval eerst een rioolvakman komen voor je een bestrijder belt! Handel dit zo snel mogelijk af, want vanuit de kruipruimte kunnen de ratten je woning verder gaan verkennen.
 • Opgeslagen voedsel. Ratten worden altijd aangetrokken door (grote hoeveelheden) voedsel. Ze plunderen keukens in woningen, maar ook in magazijnen en opslagloodsen kunnen ze voor minstens een paar jaar voedsel vinden.
 • Dichte begroeiing in tuinen. Juist vanaf het groen kunnen de ratten ongemerkt een gebouw binnenkomen. Best is dat je daarom al je gewassen kortwiekt.
 • Voedselresten in tuinen. Schattige vogeltjes of tevreden kippetjes voeren vindt iedereen plezant. Maar vetbollen en zaden trekken ratten aan als magneten. Ook boeren krijgen vaak last van ratten, omdat die op het veevoer afkomen. 

Hoe zie je dat er ratten in de buurt zijn?

Bruine of zwarte ratten zitten meestal goed verborgen. Vaak tref je eerst hun sporen aan, dan pas ga je ze ook horen of zien. Die sporen bestaan vooral uit:

 • Bruine tot donkerbruine, vrij dikke uitwerpselen
 • Naar ammoniak ruikende urine
 • Pootafdrukjes of sleepsporen van de staart in stof
 • Buiksmeer (een bruinachtig vetspoor) op de vloer of langs muren en plinten
 • Aangevreten voedsel en voedselverpakkingen
 • Knaagsporen aan voorwerpen of aan meubels van hout of plastic
 • Krassende geluiden in de muren of onder de vloeren

Schade door ratten:

 • Verspreiden van ziektes: ratten kunnen (onherstelbare) schade aanrichten, zeker als mensen of dieren ziek worden. Ratten kunnen ook veeziekten verspreiden, zoals de varkenspest, de pseudovogelpest of de ziekte van Aujesky. Wie onverhoopt in contact komt met ratten, moet uitkijken. Rattenbeten komen gelukkig niet vaak voor, maar als het wél gebeurt moet je zo snel mogelijk een arts raadplegen. Ook als je in contact komt met rattenurine, speeksel of uitwerpselen, kun je een ziekte oplopen. Desinfecteer je handen goed en vraag desnoods advies op bij een arts.
 • Knaagschade. Ratten hebben snelgroeiende tandjes. Om die tandjes op lengte te houden, moeten ze voortdurend knagen. Helaas doen ze dat aan alles wat ze maar tegenkomen: voedselverpakkingen, tapijten, vloeren, leidingen, kabels, meubels en isolatiematerialen moeten eraan geloven. Omdat ze vaak hoog zitten, richten ratten zich ook op houten constructies, zoals balken.
 • Vervuild voedsel. Natuurlijk komen de ratten ook op voedselvoorraden af. Ze eten er niet alleen van, maar bevuilen het ook met hun speeksel, urine en uitwerpselen.
 • Knaagbrand. Omdat ratten ook aan (elektriciteits-)kabels knagen, kunnen ze storingen en kortsluitingen veroorzaken. In het ergste geval ontstaat er zelfs een zogenoemde ‘knaagbrand’.

Tips om ratten te vermijden:

 • Laat geen eten rondslingeren en voorkom afvalbergen rond je huis
 • Bewaar voedsel voor dieren in garage, schuur of tuinberging in afsluitbare bakken, ruim ook afgevallen fruit op dat op de grond gevallen is
 • Maak dierenverblijven, zoals kippenhokken, volières... ratdicht met fijnmazige gaas, zodat hier geen ratten kunnen komen eten
 • Vermijd nestmogelijkheid bij de opslag van hout of snoeiafval

Hoe bestrijd je ratten?

 • Het bestrijden van ratten werkt alleen wanneer de oorzaak wordt weggenomen. Vaak is het probleem dan na enkele dagen opgelost.
 • Is het dan toch nog nodig om ratten weg te krijgen, maak dan gebruik van inloopvallen. Klapvallen zijn niet soort selectief.
 • Lukken bovenstaande maatregelen niet, dan kan je nog vergif gebruiken. Maar met gif moet uiterst omzichtig omgesprongen worden. Overdrijf nooit met de hoeveelheid gif die je uitlegt. Leg pas nieuw gif als het vorige volledig op is. Plaats het gif zo dat andere dieren of kinderen er niet bij kunnen. Rattenbakken zijn hiervoor het meest geschikt. Je kan dan best beroep doen op een professionele rattenvanger.

E-loket

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De dienst stadsontwikkeling werkt op afspraak

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig.