Buxusafval

De buxusmot is een invasieve exotische nachtvlindersoort die sinds 2010 ook in Vlaanderen voorkomt. Hij werd per ongeluk vanuit Azië ingevoerd en is nu in diverse Europese landen een plaag geworden. 

Buxusmotten kennen in ons land twee generaties: de motten vliegen in mei-juli en opnieuw in augustus-september. Voorafgaand aan die vliegtijden is er telkens een periode waarin de rupsen zich ontwikkelen.  Die piekperiodes van rupsenschade liggen dus in april-mei en in augustus.

Meer dan de helft van de Vlaamse buxuseigenaars heeft al te maken gehad met schade veroorzaakt door rupsen van de buxusmot. Mits een intensieve opvolging in combinatie met een correct toegepaste beheersing is de buxusmot onder controle te houden. Meer info is te vinden op www.sosbuxusmot.be. Soms is de schade echter reeds te ver gevorderd en dient de aangetaste struik te worden afgevoerd. Deze buxusresten vormen een belangrijke bron van nieuwe infectie van de buxusmot aangezien de eitjes, rupsen en poppen er nog een tijdje op kunnen overleven en de buxusmot zelf ettelijke kilometers vliegend kan afleggen. Daarom is het van groot belang dat het buxusafval zo snel mogelijk wordt verwerkt in een professionele composteringsinstallatie. De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden garantie op het verdelgen van de verschillende stadia van de buxusmot.

Buxus is groenafval en kan dus afgevoerd worden naar het recyclagepark. Er zijn echter een aantal aandachtspunten.

Op het recyclagepark worden vaak verschillende fracties tuinafval apart ingezameld:

  • snoeihout
  • boomwortels, boomstronken
  • gemengd groenafval

Het is belangrijk dat het buxusmateriaal bij een fractie terechtkomt die zeker gecomposteerd wordt. Bij de recyclageparken van Limburg.net is dit bij het fijn tuinafval, niet bij het snoeihout.

Zowel het snoeihout als het fijn tuinafval worden bij de verwerking verhit, maar het gehakseld snoeihout wordt bij Bionerga extra gezeefd (deel voor energieopwekking, deel naar compostering). Deze extra behandeling is er niet (of alleszins minder) bij fijn tuinafval, dat dus sneller verhit wordt en op deze manier ‘veiliger’ is vanuit oogpunt van verdere verspreiding van deze plaag.

Bovendien is het belangrijk om het buxusmateriaal in gesloten plastic zakken of afgedekt af te voeren. Dit om onderweg verspreiding te vermijden. Het is echter belangrijk dat het afdekzeil en de plastic zak niet bij het groenafval terechtkomt. Extra controle op de recyclageparken zal nodig zijn om de kwaliteit van de compost te garanderen.

Het materiaal moet zo snel mogelijk gecomposteerd worden. Dit betekent dat je de resten best geen weken laat liggen in hun tuin of garage, maar dat ook een snelle afvoer van het recyclagepark naar de compostering nodig is. Volgens het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval bedraagt de opslagtermijn op het recyclagepark voor fijn tuinafval maximum 1 week in de periode april-oktober. Het is belangrijk om deze termijn te respecteren. Ook op de compostering wordt de opslagtermijn best zo kort mogelijk gehouden. Volgens het lastenboek is de maximale opslagtermijn 2 weken.

Thuiscomposteren van buxusmateriaal is af te raden. De vernietiging kan hier zeker niet worden gegarandeerd.

Wie een groen- of gft-container heeft, kan hierin ook kleinere hoeveelheden materiaal kwijt. 

Meer info

Meer informatie kan je vinden op www.sosbuxusmot.be

 

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt op afspraak

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig.