Recyclagepark

Hamont-Achel beschikt samen met Pelt over een gezamenlijk recyclagepark dat wordt geëxploiteerd door afvalintercommunale Limburg.net. Het recyclagepark is geautomatiseerd. Dit betekent dat je enkel toegang kan krijgen met een elektronische identiteitskaart of een toegangsbadge (gemeentekaart). Hierdoor krijgen enkel inwoners, handelaars en verenigingen uit Hamont-Achel toegang tot dit park. Het is ook toegankelijk voor inwoners van andere gemeenten, waarvoor Limburg.net het recyclagepark exploiteert. Daarnaast maakt het recyclagepark gebruik van weegbruggen om te meten hoeveel kilogram betalende afvalsoorten afgeleverd worden. Zo wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ in praktijk gebracht.

 

Voor vragen m.b.t. het recyclagepark contacteer je de klantendienst op het nummer 0800 90 720.

Voor wie

Inwoners, verenigingen of bedrijven uit Hamont-Achel.

Voorwaarden

Je moet in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart of een toegangsbadge (gemeentekaart) om toegang te krijgen tot het recyclagepark.

Kostprijs

Afval is onvermijdelijk en het kost handenvol geld om het te verwerken. Om de verwerkingskosten onder controle te houden, werkt Limburg.net met vier quota, berekend op de normale afvalproductie van een gezin. Een vrijstelling is het maximale gewicht dat je jaarlijks (van 1 januari tot en met 31 december) gratis naar het recyclagepark kan brengen. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar en zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar.

De vrijstellingen zijn ruim voldoende voor wie normale hoeveelheden naar het park brengt. Zolang je die vrijstellingen niet overschrijdt, hoef je niets te betalen. Niet voor elke afvalsoort is echter een vrijstelling vastgesteld. Sommige afvalsoorten kan je altijd gratis brengen, voor andere moet je vanaf de eerste kilogram betalen.

 

Vrijstellingen

Afvalsoort Vrijstelling
Recycleerbaar afval Onbeperkt
Groenafval 400 kg/gezin
Zuiver bouwpuin 1000 kg/gezin
Asbest 600 kg/gezin


* Recycleerbaar afval = afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea), autobanden, autobatterijen, batterijen, frituurolie en -vet, holglas, KGA, kaarsresten, kunststoffen, kurkresten, metalen, motorolie, papier en karton, piepschuim, pmd (in de blauwe zak), textiel, tl-lampen en vlakglas.

 

Tarieven die aangerekend worden na overschrijding vrijstelling

Afvalsoort Prijs
Groenafval € 0,05/kg
Zuiver bouwpuin € 0,025/kg
Asbest € 0,08/kg

Altijd betalend

Afvalsoort Prijs
Hout € 0,11/kg
Porselein/tegels € 0,08/kg
Grofvuil € 0,18/kg
Roofing € 0,18/kg

Hoe betalen?

De weegbrug weegt hoeveel afval je aanvoert en het geautomatiseerde systeem duidt aan of je er al dan niet voor moet betalen. 

Je kan op drie manieren betalen in het recyclagepark:

  • Bancontact: je kiest voor bancontact op de betaalzuil en rekent vervolgens af.

  • Voorstorting: je stort op voorhand een bedrag op rekeningnummer BE25 0910 1247 9582 van Limburg.net. Vermeld in de mededeling de naam en het adres van de persoon voor wie de voorstorting bedoeld is. Bij het verlaten van het park wordt automatisch het verschuldigde bedrag in mindering gebracht van het voorgestorte bedrag.

  • Overschrijving: je kan voor deze oplossing kiezen indien je je betaalkaart niet bij je hebt en je moet betalen bij het buitenrijden van het park. Op het ticket dat je krijgt staan het rekeningnummer van Limburg.net, het verschuldigde bedrag en een gestructureerde mededeling. Je betaalt thuis best onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan de hand van de informatie op het ticket. Opgelet: je krijgt hiervoor geen apart overschrijvingsformulier toegestuurd, het ticket dat je bij het buitenrijden uit de zuil ontvangt, geldt als overschrijvingsformulier. Houd er ook rekening mee dat de verwerking van een overschrijving doorgaans enkele dagen tijd in beslag neemt.


Je krijgt enkel toegang tot het park indien je geen negatief saldo hebt. Dit betekent dat het negatief bedrag in elk geval betaald moet zijn vooraleer je opnieuw naar het recyclagepark komt. Indien je je niet eerder aanbiedt of indien je werkt met betalingsvoorschotten, moet het negatief saldo betaald worden binnen 21 dagen. Bij niet-betaling worden kosten aangerekend.

Regelgeving

Tariefreglement op aanvoer van afvalstoffen aan recyclageparken van Limburg.net (gemeenteraadsbesluit 25/11/2021).

Belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2022 (gemeenteraadbesluit 25/11/2021). 

Belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen (gemeenteraadbesluit 17/12/2020). 

Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (gemeenteraadsbesluit 25/11/2021).

Wat meebrengen

Elektronische identiteitskaart of toegangsbadge (gemeentekaart).

Bekijk ook

www.limburg.net 

Meer info

Recyclagepark Limburg.net (Hamont-Achel/Pelt)

adres
Heuvelerweg 263910 Pelt
Tel. tel.
0800 90 720

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12.30 uur en 13 tot 16 uur