Kappen van bomen in geval van acuut gevaar (noodkap)

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester.

Hiervoor was vroeger de schriftelijke instemming van het Agentschap voor Natuur en Bos vereist, maar deze bevoegdheid ligt sinds 29 september 2016 bij de burgemeester van de desbetreffende gemeente.

Procedure voor noodkap

 • Download het aanvraagformulier van de website of haal het af bij het onthaal of de dienst Stadsontwikkeling in het stadhuis;
 • Vul het aanvraagformulier noodkap in (zie hieronder onder downloads);
 • Maak minstens 3 kleurenfoto’s van de toestand die duidelijk het acute gevaar weergeven;
 • Bezorg een schets van de inplanting – minimale schaal 1/200 (1 cm op de schets = 2 meter);
 • Stuur het ingevulde formulier (scan is voldoende), de foto’s en het plannetje naar milieu@hamont-achel.be of bezorg het aan het onthaal of de dienst Stadsontwikkeling in het stadhuis;
 • De milieuambtenaar beoordeelt de gegrondheid van de aanvraag en adviseert de burgemeester;
 • De burgemeester laat de toestemming tot noodkap bezorgen binnen de 24 uur na de aanvraag via mail (of telefoon indien er geen e-mailadres is);
 • De burgemeester bezorgt een ondertekend besluit op papier binnen de 5 werkdagen.

Wat is acuut gevaar?
Acuut gevaar dreigt :

 • wanneer er direct gevaar dreigt om personen te verwonden
 • wanneer er direct gevaar dreigt om eigendommen te beschadigen
 • wanneer er direct gevaar dreigt voor andere bomen (vb. snelvermeerderende ziekte)

Direct gevaar moet hierbij worden geïnterpreteerd als sneller voorkomend dan de termijnen die voorzien zijn in de normale vergunningsprocedure.

Acuut gevaar bij bomen doet zich voor op het ogenblik dat men een of meerdere fysische mankementen zichtbaar vaststelt, zoals:

 • wortelbreuk
 • stambreuk – lateraal of horizontaal
 • opengescheurde kruin
 • openscheuren van meerstammige bomen en kruinen
 • afgescheurde zware hoofdtak van de kruin met verminking van de stam en stamtorsingen
 • boom al geruime tijd volledig afgestorven met houtinrottingen waardoor de stabiliteit onvoldoende wordt
 • duidelijk vermolmde (en door zwammen) volledig aangetaste schors en houtvezels van de stam

Eveneens bij externe aantastingen of andere inwerkende krachten, zoals:

 • Boom die recentelijk schuin is gezakt uit zijn natuurlijk evenwicht
 • Houtzwammen aantastingen op verschillende plaatsen of onderaan de voet van de stam over 1/3de tot meer dan de helft van de stamomtrek
 • Volledig ingerotte en uitgeholde stam
 • Diep ingerotte stamwonden, waarbij een breuk bij stormwinden niet uit te sluiten is
 • Ondermijning van de boom zijn goede stabiliteit door uitspoeling bodem of bij grondwerken

 Zie ook document ‘voorbeelden van bomen met mogelijk acuut gevaar’.

Heraanplanten – compenseren

Uiteraard is hier de zorgplicht (voortvloeiend uit het natuurdecreet) ook van toepassing. Dit wil zeggen dat een gekapte boom gecompenseerd moet worden door een heraanplant.

Toch geen acuut gevaar?

Wanneer na onderzoek tot het besluit gekomen dat er geen sprake is van 'acuut gevaar', wordt dit aan de aanvrager gemeld. De normale procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen dient dan gevolgd te worden.

Acuut gevaar in bosverband?

Voor gevaarlijke bomen in bosverband gelden andere juridische regels. Dringende kappingen om veiligheidsredenen kunnen direct worden uitgevoerd maar ten laatste binnen de 24 uur na de kapping moet die gemeld worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos

Wanneer kan je beroep doen op de brandweer?

Er kan beroep gedaan worden op de brandweer als er een vermoeden is dat de boom onmiddellijk gevaar en schade aan personen of materieel kan op opleveren.
De brandweer zal enkel actie ondernemen als dit vermoeden door de mensen van de brandweer ter plaatse bevestigd wordt.  Als de brandweer dan actie dient te ondernemen, is dit kosteloos. Als er geen sprake is van enige urgentie, dan zal de brandweer ook geen boom vellen.

Hetzelfde geldt voor gevallen of losliggende dakpannen en dergelijke. Enkel toestanden die gevaar opleveren (bijvoorbeeld pannen die op het voetpad kunnen vallen) of toestanden waarbij goederen verder beschadigd kunnen worden doordat er bijvoorbeeld een gat in het dak zit, vereisen verdere actie van de brandweer. Deze acties zijn dan ook kosteloos buiten het gebruik van het materiaal zoals zandzakjes, zeilen, houten liggers enzovoort.

Voor wie

Iedereen die één of meerdere bomen wil kappen op het grondgebied van Hamont-Achel.

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt op afspraak

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig.