Kappen van bomen (kapvergunning)

Een boom of bos mag je niet zomaar kappen. Afhankelijk van een aantal elementen (enkele bomen of een bos, ligging van het perceel op gewestplan, dikte van de bomen,…) wordt bepaald welk soort vergunning je moet aanvragen.

Er zijn twee soorten vergunningen:

  • een kapmachtiging;
  • een omgevingsvergunning (kapvergunning - natuurvergunning)

In toepassing van het bosdecreet ben je voor het rooien van een bos of bomen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, een vergoeding verschuldigd in de vorm van het betalen van een bosbehoudsbijdrage (€ 3,66 per m² vanaf 1 juli 2020, maar wordt jaarlijks geïndexeerd) of het uitvoeren van een compenserende bebossing op een andere locatie waarvoor de bevoegde overheid haar goedkeuring geeft.

Voor wie

Iedereen die één of meerdere bomen wil kappen op het grondgebied van Hamont-Achel.

Hoe aanvragen

Wegens de ingewikkelde wetgeving neem je best eerst contact op met de dienst Stadsontwikkeling in het stadhuis.

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

Kadastrale gegevens

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt op afspraak

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig.