Asbest

Sinds augustus 2020 moet asbest verpakt worden aangeleverd op de recyclageparken van Limburg.net. Het verpakkingsmateriaal is te koop op het recyclagepark. Meer info hieromtrent vind je hier.

Asbest is een vezelachtig mineraal dat in de natuur voorkomt en opgebouwd is uit microscopisch kleine vezels. Het heeft uitstekende fysische en chemische eigenschappen: sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend, bestand tegen zuren en basen. Niet gek dus dat asbest vroeger, voordat de gezondheidsrisico's bekend waren, gebruikt werd voor het maken van diverse bouwmaterialen.

Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen hechtgebonden en ongebonden asbest. In het laatste geval zat het asbest min of meer los. Voorbeelden hiervan zijn asbestkoord, plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen en lage densiteit asbestcementplaten. Bij hechtgebonden asbest waren de asbestvezels stevig verankerd in het dragermateriaal. Denk maar aan golfplaten, dak- en gevelleien, bloembakken, onderdakplaten, afvoerbuizen en goten, vensterdorpels en muurkappen, schouwpijpen en luchtkanalen, imitatiemarmer en vloertegels.

 

Gezondheidsrisico's

Intussen is het algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels schadelijk is voor de gezondheid. Er bestaan drie soorten asbest: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet). Vooral die laatste twee zijn erg gevaarlijk. Asbestvezels kunnen splitsen in kleine, niet met het blote oog waarneembare vezels. Deze komen in de lucht terecht en kan je dus inademen. Die deeltjes kunnen tot diep in je longen doordringen wat op zijn beurt kan leiden tot zeer ernstige ziektes zoals stoflongen, borstvlieskanker en longkanker. Deze ziektes steken meestal pas de kop op tussen 20 en 40 jaar na de blootstelling aan asbestvezels.

 

Asbest in je huis? 

Asbesthoudend materiaal werd nog tot 1998 gebruikt in de woningbouw in Vlaanderen. Iedereen kan het dus aantreffen in en om zijn woning. De dag van vandaag renoveren heel wat mensen een oude woning waarbij de kans reëel is dat zij asbest tegenkomen. Het is dan ook belangrijk om bouwers en verbouwers te informeren over asbest, de mogelijke gevaren ervan en hoe men er mee om moet gaan.

De Vlaamse overheid werkt aan een asbest-afbouwbeleid. Ook als je geen grote werken plant, is het interessant om na te gaan of je bepaalde asbesttoepassingen niet beter verwijdert. De provincie Limburg stelde daarom samen met Limburg.net een folder samen voor burgers genaamd 'Asbest in huis'. Hierin worden toepassingen in en om het huis belicht en word je verder op weg geholpen met hoe je veilig om dient te gaan met asbesthoudend materiaal. Deze folder en andere informatie kan je onderaan deze pagina downloaden.

 

Asbest verwijderen?

Als het asbesthoudende materiaal in goede staat verkeert (niet verweerd) en niet behandeld wordt (boren, breken, zagen, slijpen, schuren, afspuiten onder hoge druk...), komen er nauwelijks vezels vrij. In dat geval laat je het materiaal voorlopig beter met rust.

Bij kleinere afbraakwerken met hechtgebonden toepassingen kan je zelf asbest verwijderen. Met dit afval kan je terecht bij het recyclagepark. 

Tips:

  • Maak het te verwijderen materiaal goed nat zodat eventueel loskomende vezels niet in het rond gaan waaien.
  • Werk heel voorzichtig en beschadig het materiaal niet. Verwijder de delen één voor één en doe dit met de hand.
  • Gebruik uitsluitend handwerktuigen. Sneldraaiend gereedschap maakt veel meer stof en gebruik je dus best niet.
  • Zorg voor een goede ventilatie en werk, als het kan, buiten.

Voor het verwijderen van ongebonden asbest, sterk verweerd asbestcement en moeilijk te verwijderen asbest contacteer je een gespecialiseerde firma.

 

Iemand verwijdert asbest niet conform de wetgeving?

Bijvoorbeeld: de buurman spuit de asbestleien op zijn huis af, of asbestgolfplaten worden bij de afbraak van een schuurtje gebroken of met mechanische toestellen bewerkt. Wat nu?

Als je iemand asbest ziet verwijderen op een manier die niet conform de wetgeving is, kan je naar de politie bellen op het nummer 011 44 63 86. Zij kunnen de werken stilleggen. Tijdens de kantooruren word je doorverbonden met de milieuhandhavingsambtenaar. Deze komt ter plaatse controleren. Buiten de kantooruren neemt een interventieploeg van de politie deze taak op zich.

Meer info

 

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt enkel op afspraak.