Behoud van waardevolle loofbomen, subsidie

Voor het behoud van waardevolle loofbomen kan je een subsidie verkrijgen, ten belope van 30% van de kostprijs met een maximum van € 500,00 per project.

Voorwaarden

  • De waardevolle loofboom staat op grondgebied van Hamont-Achel tuin en is een bladverliezende boom, die solitair (alleen) of in rij of groep kan staan, met een stamomtrek van minstens 1 meter, gemeten ter hoogte van het maaiveld;

  • Uitgesloten van subsidie zijn bomen die staan in een bos, in een park en/of een groengebied.

  • De aanvrager verbindt zich ertoe de uitgevoerde werken volgens de zorgplicht in stand te houden en te onderhouden gedurende minimum 10 jaar. De aanvrager zal geen maatregelen nemen die het bestaan van het landschapselement geheel of gedeeltelijk zou bedreigen of doen verdwijnen.

  • De gesubsidieerde werken zijn vorm- of begeleidingssnoei, knotten, plaatsen van kroonverankering, plaatsen van takverankering. Het betreft geen onderhoudssnoei zoals regelmatig verwijderen van dode takken. Het gaat enkel om ingrepen om de waardevolle loofboom te kunnen behouden.

  • De werken dienen uitgevoerd te worden door een boomdeskundige.

Hoe aanvragen

Voor aanvang van de werken dien je je aanvraag in bij de dienst omgeving in het stadhuis of doe je de aanvraag via het e-loket. Na principiële toekenning van de subsidie door het College van Burgemeester en Schepenen en binnen twee maanden na uitvoering van de werken dien je een kopie van de factuur van de werken te bezorgen, waarna het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie definitief zal toekennen.

Regelgeving

Subsidiereglement voor het behoud van waardevolle loofbomen (gemeenteraadsbesluit 25/04/2024).

Wat meebrengen

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Inplantingsplan van de boom of bomen op schaal van minimaal 1/500
  • Foto's van zowel het perceel waarop de boom of bomen staan als van de bomen zelf

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst Omgeving werkt op afspraak. Je boekt jouw afspraak eenvoudig in via het afsprakenbeheersysteem.

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig. OPGELET: op woensdag 26 juni is de dienst Omgeving uitzonderlijk gesloten vanaf 14.45 uur.