Subsidiereglement scheiding hemel- en afvalwater – afkoppeling op privaat domein

Vanaf het moment dat een gescheiden openbare riolering wordt aangelegd, is een volledige scheiding op perceelsniveau tussen afvalwater en hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken verplicht. Iedere burger dient hier zelf in te voorzien zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen. Hiervoor kan subsidie aangevraagd worden.

De subsidie bedraagt een tussenkomst van de afkoppelingskosten met een maximum van 400 euro:

  • Indien de eigenaar zelf deze werken uitvoert, kunnen enkel de gemaakte kosten voor de materialen terug betaald worden, evenwel met een maximum van 400 euro.
  • Indien de werken door een aannemer uitgevoerd worden, kunnen, op vertoon van de facturen, de gemaakte kosten van materialen en werkuren terugbetaald worden, met een maximum van 400 euro.

Het gemeentelijk waterreglement en retributiebepaling betreffende het uitvoeren van aansluitingen op het openbaar rioleringsstelsel is hier geldig. Naar aanleiding van dit nieuwe reglement werd er ook een nieuw subsidiereglement voor afkoppelingswerken op privaat domein goedgekeurd.

Door het toekennen van een subsidie komt men tot op zekere hoogte de bewoners tegemoet in de door hen gemaakte kosten voor de afkoppelingswerken op privaat domein. De voorwaarden om te kunnen genieten van deze subsidie zijn vervat in het gemeentelijk waterreglement dat je onderaan deze pagina kan terugvinden. De procedure om te kunnen genieten van deze subsidie staat beschreven in onderstaand subsidiereglement.

Meer info

Woonloket

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt enkel op afspraak.