Het coronavirus (COVID-19)

Eind 2019 brak in China het nieuwe coronavirus (COVID-19) uit. Het virus bereikte ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. Daarom is sinds 13 maart 2020 de federale fase van kracht, wat betekent dat er op federaal niveau maatregelen worden genomen. 

Deze situatie roept natuurlijk heel wat vragen op. Welke maatregelen zijn er van kracht, zijn de stads- en OCMW-diensten nog bereikbaar, hoe kan je jezelf beschermen tegen het virus... De stad Hamont-Achel tracht op deze webpagina een antwoord te bieden op deze vragen en je door te verwijzen naar de juiste informatie. 

E-loket