Vast Bureau

Vast Bureau

Let op: de foto is niet meer actueel en dient nog geüpdatet te worden zodra dit weer mogelijk is conform de coronamaatregelen.

Het Vast Bureau is belast met het dagelijks beheer van het OCMW en is daarmee het best te vergelijken met een dagelijks bestuur in een vereniging of met het college van burgemeester en schepenen in een gemeente: het regelt de dagelijkse bevoegdheden en neemt binnen de grenzen door de wet, decreet en de raad gesteld uitvoerende beslissingen.

De zittingen van het Vast Bureau kunnen niet bijgewoond worden door de burger. De vergaderingen zijn niet openbaar.