Toeristisch platform Hamont-Achel (TPHA)

Het Toeristisch Platform Hamont-Achel is een denkgroep rond het toeristisch project Hamont-Achel. De leden bestaan uit afvaardigingen uit het toeristisch werkveld en in het bijzonder uit mensen van de HoReCa, ondernemersclub, UNIZO, stedelijke toeristische dienst, VVV, erfgoedkoepel en Pasar. Er wordt gebrainstormd over hoe we het toerisme in Hamont-Achel op zijn best kunnen promoten. Alle ideeën kunnen gelanceerd worden door eender wie vanuit de werkgroep. Deze worden dan besproken en indien haalbaar en goed bevonden door de groep, richting stadsbestuur doorgespeeld voor verdere uitwerking.