Klimaatactieplan

Het gemeentelijk klimaatactieplan omvat zowel maatregelen als concrete acties. Het is een essentieel instrument waarmee de stad Hamont-Achel enerzijds klimaatverandering wil helpen tegengaan en anderzijds de negatieve effecten ervan wil beheersen.

In 2017 ondertekende het stadsbestuur het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 van de Europese Commissie. Daarmee engageert de stad zich om minstens 40 % minder CO² uit te stoten op haar grondgebied tegen 2030. Een hele waaier aan maatregelen zal hieraan bijdragen. Daarbij gaat het niet enkel om pure klimaatacties, maar ook om allerlei andere investeringen die leiden tot de vermindering van de CO²-uitstoot.

E-loket