Sportraad

De sportraad van Hamont-Achel is een officieel erkend onafhankelijk adviesorgaan waarin afgevaardigden uit de Hamont-Achelse sportverenigingen zich buigen over alle mogelijke sportaangelegenheden.

De sportraad heeft in het algemeen tot doel sport en lichamelijke opvoeding te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente. Zij bevordert daarbij de verenigingssport met als basis uiteraard de uitgangspunten van het actuele sportdecreet.

De sportraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad inzake de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. 

Naast deze taken organiseert de sportraad de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen en verkiezing van de sportverdienstelijke personen (laatste vrijdag van september).