Cultuurraad

De stedelijke cultuurraad, opgericht als adviesorgaan, adviseert het gemeentebestuur van Hamont-Achel over alle cultuurbeleidsaangelegenheden binnen de gemeente: het cultuurbeleid. De cultuurraad probeert met dit cultuurbeleid een evenwicht te vinden tussen enerzijds het cultuuraanbod en anderzijds de aanwezige culturele behoeften binnen Hamont-Achel. Deze aanwezige culturele behoeften kunnen afkomstig zijn uit verschillende cultuurdomeinen zoals bijvoorbeeld het sociaal-cultureel werk, het verenigingsleven, de amateurkunsten, de podiumkunsten, het cultureel erfgoed, enz..

De cultuurraad in de praktijk: het adviesorgaan.
De gemeenteraad kan een advies van de cultuurraad vragen over bijvoorbeeld de aankoop van bepaalde gebouwen met een duidelijke culturele inslag. Daarnaast fungeert de cultuurraad als een spreekbuis voor het hele culturele veld. Dit impliceert het signaleren van mogelijke blinde vlekken in het gevoerde cultuurbeleid, informeren over de noden en behoeften uit het veld en communiceren over de keuzes van de gemeenteraad aan de sector.

De cultuurraad in de praktijk: de initiator.
De cultuurraad is niet alléén een adviserend orgaan maar kan ook zelf de handen uit de mouwen steken als organisator of coördinator van een cultureel project. Het is niet de bedoeling dat de cultuurraad zich profileert als een evenementen commissie. De cultuurraad streeft er naar om initiatieven op te zetten om vervolgens te koppelen en over te dragen aan derden.  Met andere woorden:  “Het ei wordt gelegd maar door iemand anders uitgebroed”. Uiteraard kan de cultuurraad aan de zijlijn blijven meekijken en indien gewenst adviseren. Voorbeelden hiervan zijn: de Week van de Smaak, de tweejaarlijkse uitreiking van de Cultuurprijzen, Hamonttisser, Bokes in het Park, ...

De cultuurraad streeft er naar om met een bloeiend, divers en kwalitatief cultuuraanbod een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk welzijn en de verbondenheid in de gemeenschap van Hamont-Achel.