Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) heeft als doel het bevorderen van een geïntegreerd stedelijk beleid betreffende ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de raad:

  • Adviseren: op vraag van het stadsbestuur en op eigen initiatief advies uitbrengen en moties voorleggen over alle aangelegenheden betreffende ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. De raad zal alle beleidsmaatregelen toetsen aan hun Noord-Zuidvriendelijk en duurzaam karakter als eerste aanzet tot een geïntegreerd beleid;
  • Coördineren: de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten en instellingen die actief zijn met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling;
  • Informeren en sensibiliseren: aanvullende initiatieven nemen betreffende ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling om de bevolking, de scholen, verenigingen en de overheid te sensibiliseren. Het organiseren van de jaarlijkse 11.11.11-actie is daarvan een voorbeeld. Daartoe is het wenselijk dat binnen de GROS een permanente werkgroep deze verantwoordelijkheid draagt.
  • Instaan voor de fairtrade werking binnen Hamont-Achel.