Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. Onze raad bestaat uit 23, om de zes jaar, door de bevolking verkozen raadsleden. De raad vergadert minstens 10 maal per jaar, gewoonlijk op de vierde donderdag van de maand. Een uitnodiging voor de gemeenteraad, waarop iedereen welkom is, wordt ad valvas aan het stadhuis uitgehangen en bekendgemaakt via het plaatselijke publiciteitsblad De Printer.

Voor elke gemeenteraad wordt een verslag (notulen) opgemaakt dat je, na goedkeuring op de volgende raadszitting, kan raadplegen in de bibliotheken.