Gemeenteraad

Gemeenteraad - foto is niet meer actueel en dient nog geupdatet te worden

Let op: de foto is niet meer actueel en dient nog geüpdatet te worden zodra dit weer mogelijk is conform de coronamaatregelen.

De gemeenteraad bestuurt samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente. Onze raad bestaat uit 23 raadsleden die om de zes jaar door de bevolking worden verkozen. De raad vergadert minstens 10 maal per jaar, gewoonlijk op de vierde donderdag van de maand. Iedereen is welkom om de vergadering bij te wonen. Een uitnodiging wordt ad valvas aan het stadhuis uitgehangen en bekendgemaakt via het plaatselijke publiciteitsblad De Printer en het lokae weekblad HAC. Het verslag van elke gemeenteraad kan je na goedkeuring op de volgende raadszitting raadplegen in de bibliotheken.


Woon jij graag de volgende gemeenteraad van oktober bij? Dat kan! Vanaf 20 oktober kan je hier inschrijven om deze fysiek te komen meevolgen. De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op donderdag 28 oktober 2021.