Zebrafonds

Binnen de thema's integratie en kansarmoede speelt er in Vlaanderen heel wat. Steden en gemeenten worden er vaak geconfronteerd met verscheidene uitdagingen met betrekking tot kwetsbare doelgroepen zoals anderstaligen, kansarmen. In 2016 stelde minister Homans dan ook middelen ter beschikking om het integratieproces bij deze groepen te versterken. Naar aanleiding daarvan lanceerde het stadsbestuur van Hamont-Achel begin april 2018 het Zebrafonds. 

Met het Zebrafonds wil het stadsbestuur het samenleven versterken door mensen en culturen dichter bij elkaar te brengen. Verenigingen die in 2018 nog activiteiten willen organiseren ter bevordering van de integratie van personen van buitenlandse herkomst of andere kwetsbare groepen kunnen hierdoor ondersteund worden met een aanmoedigingspremie. 

Voorwaarden

Evenementen of activiteiten die in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het Zebrafonds dienen georganiseerd te worden in 2018 en dit door een bestaande verenigingen of een groep individuen uit Hamont-Achel. Daarenboven dienen ze ook aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • Het initiatief wordt georganiseerd met of voor één of meerdere etnisch culturele gemeenschappen;
  • Het initiatief wordt georganiseerd om de participatiegraad te verhogen voor kwetsbare groepen (kansarmen, anderstaligen...);
  • Het initiatief ondersteunt het intercultureel samenleven in Hamont-Achel.

Hoe aanvragen

Je kan een aanmoedigingspremie aanvragen via het onderstaande aanvraagformulier. Dit dien je volledig in te vullen en vervolgens in te dienen bij het OCMW te Achel (Michielsplein 1). 

Het OCMW beoordeelt de aanvragen en zal op basis van het beschikbare budget en het gewicht van de ingediende projecten een aanmoedigingspremie vastleggen. De verdeling van deze middelen gebeurt zowel in augustus als in november, wat wil zeggen dat de aanvragen voor een tussenkomst voor een activiteit in 2018 binnen moeten zijn voor ofwel 1 augustus of wel voor 1 november. 

Uiterlijk één week na de goedkeuring wordt 50 % van het toegekende bedrag op de rekeningnummer van de rechthebbende gestort. Voor de rest van het bedrag dient een evaluatieverslag opgemaakt te worden maximum twee weken na de activiteit. Je dient hierbij een financieel verslag en bewijzen te voegen. Een maand na het indienen van het evaluatieverslag wordt het saldo (a rato van het financieel verslag en de bewijzen) gestort. 

Indien blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt, er geen activiteit is doorgegaan of wanneer er geen bewijzen zijn aangeleverd, wordt het saldo niet uitbetaald en het reeds gestorte bedrag teruggevorderd. 

 

Meer info

Sociale dienst (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur