Rechtshulp, juridisch advies

Iedereen kan verzeild geraken in een situatie die juridische vragen of problemen met zich meebrengen. Daarom organiseert het OCMW van Hamont-Achel in samenwerking met Welzijnsregio Noord-Limburg de dienst rechtshulp. Deze dienst biedt kosteloos juridisch eerstelijnsadvies en -bijstand aan elke inwoner.

De vragen of problemen kunnen van diverse aard zijn: echtscheidingsgeschillen, ouderlijk gezag en omgangsregeling kinderen, onderhoudsgeld, huurkwesties, erfrecht, loonbeslag, burenhinder,...

De dienst rechtshulp geeft informatie en advies, kan contact opnemen met de tegenpartij of met derden om inlichtingen te vragen, afspraken te maken en te bemiddelen. De dienst kan je ook naar gespecialiseerde diensten doorverwijzen. Wanneer een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, word je naar een advocaat verwezen en kan je een aanvraag om kosteloze juridische tweedelijnsbijstand doen (pro deo advocaat).

Voor wie

Alle inwoners van Hamont-Achel.

Hoe aanvragen

Je wendt je tot de juriste tijdens de zitdag (maandag van 9.00 tot 12.00 u) in het gemeenschapshuis.

Kostprijs

De dienstverlening is gratis.

Meer info

Rechtshulp (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten