Financiële steunverlening

Het leefloon en de financiële steun, gelijk aan het leefloon, worden bepaald door de wetgeving. die wetgeving is voor alle OCMW's in België van toepassing en het OCMW kan niet afwijken van deze regels.

Naast het toekennen van leefloon heeft ieder OCMW wel de mogelijkheid om een aantal vormen van financiële steun te voorzien. Elk OCMW beslist zelf over de aard en het bedrag van de bijkomende steun.

De steunverlening zal afgestemd worden op iedere individuele situatie en toegekend worden op maat van de aanvrager. Veel voorkomende vormen van steunverlening zijn:

  • dringende steun, overbruggingssteun;
  • tussenkomst medische kosten (remgeld medicatie, ziekenhuisrekeningen,...)
  • tussenkomst energiekosten;
  • voorschotten op sociale uitkering (werkloosheid, pensioen,...).

Voor wie

Inwoners van Hamont-Achel die beschikken over beperkte inkomsten.

Voorwaarden

Voor het verlenen van deze bijkomende tussenkomsten is er steeds een individuele beslissing nodig van het BCSD van het OCMW. Deze tussenkomsten worden bijgevolg niet automatisch en niet aan iedereen toegekend.

Hoe aanvragen

Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW om een aanvraag te doen. Deze aanvraag doorloopt de volgende procedure:

  • De maatschappelijk werker onderzoekt op welke inkomsten je recht hebt en wanneer je die gaat krijgen.
  • De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op en legt de vraag voor aan het BCSD van het OCMW, die binnen de 30 dagen na de aanvraag een beslissing neemt.
  • Bij een positieve beslissing volgt de uitbetaling zo snel mogelijk.
  • Bij een negatieve beslissing heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Kostprijs

De dienstverlening is gratis. Er worden geen extra kosten aangerekend, enkel het voorschot moet terugbetaald worden.

Wat meebrengen

De maatschappelijk werker zal je bij je aanmelding een aantal gegevens vragen die nodig zijn om een sociaal onderzoek te starten. Afhankelijk van je situatie zal je bepaalde documenten moeten bezorgen.

Breng bij je aanmelding alvast recente inkomensbewijzen van jezelf en van je gezinsleden mee.

Meer info

Sociale dienst (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur