Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) heeft als taak de situatie inzake buitenschoolse opvang in Hamont-Achel te bespreken. Het LOK brengt het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart en zoekt oplossingen voor eventuele tekorten. Bovendien waakt het LOK over de kwaliteit en informeert het de ouders over het aanbod in Hamont-Achel.

Het LOK brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen, met als voornaamste partners alle kinderopvangvoorzieningen, scholen, ouders, jeugdwerk, stads- en OCMW-bestuur. Een voortdurende communicatie tussen de partners biedt de kans om het kinderopvangbeleid te optimaliseren. Minstens twee maal per jaar komt het LOK samen.

Meer info

Meer informatie over de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) vind je hier