IBO De Pagadder

De Pagadder is het stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) voor kleuters en lagere schoolkinderen en is erkend door Kind & Gezin. De opvang wordt georganiseerd voor en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, verlofdagen, pedagogische studiedagen en vakantie-perioden.

IBO De Pagadder heeft twee vestigingen. Een in Hamont en een in Achel. De opvang van de kinderen wordt in goede banen geleid door een team van begeleid(st)ers die hiervoor een opleiding kregen. 

Voor wie

De opvang staat open voor alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit, afkomst, geslacht, geloof of de school waar kinderen naartoe gaan in Hamont-Achel.

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn eveneens welkom in onze opvang, rekening houdend met de specifieke vraag en afhankelijk van de mogelijkheid om een kwalitatieve opvang te kunnen bieden.

Hoe aanvragen

Indien je nog nooit eerder gebruik maakte van de buitenschoolse opvang, dien je je kind een eerste keer in te schrijven. Dit kan ten vroegste twee maanden voordat je kind naar school gaat. De inschrijvingsmomenten, waarvoor je een afspraak dient te maken met de coördinator (contactgegevens links op deze pagina), vinden plaats op de tweede en vierde dinsdag van de maand.

Tijdens dit inschrijvingsmoment krijg je algemene informatie over de werking van het IBO en krijg je de kans om vragen te stellen en om specifieke info - die van belang is om een goede zorg te kunnen verlenen - over je kind mee te delen. Bij inschrijving dien je het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst te ondertekenen en een inlichtingenfiche in te vullen.

Breng bij de inschrijving twee gele klevers van het ziekenfonds mee en - indien je buiten Hamont-Achel woont - een verklaring van gezinssamenstelling.

Kostprijs

De tarieven voor de kinderopvang vind je terug in het huishoudelijk reglement.

Regelgeving

Huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 juni 2015.

Meer info

Heb je  vragen over IBO De Pagadder? Stuur dan een e-mail naar ibodepagadder@hamont-achel.be.

 

Locaties

Hamont
Kloosterstraat 15
011 51 05 63

Achel
Pastoor Bungenerslaan 14
011 51 05 52