Leefloon

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie.

Heb  je geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een leefloon ontvangen van het OCMW. Het bedrag is verschillend naargelang je gezinssituatie.

Het leefloon is meer dan alleen maar een basisinkomen.  Er gaat veel aandacht naar opleiding en de verhoging van de kansen op tewerkstelling. Bovendien gaat er extra aandacht uit naar wie jonger is dan 25 jaar.

Voor wie

Het leefloon is er voor personen die:

  • behoren tot één van de volgende groepen: Belg, erkend vluchteling, ingeschreven in het bevolkingsregister, EU-onderdaan met verblijfsrecht van meer dan drie maanden;
  • verblijven in Hamont-Achel (uitzondering: opname in bepaalde instellingen);
  • meerderjarig zijn, of minderjarig en gehuwd of zwanger.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een leefloon moet je:

  • onvoldoende bestaansmiddelen hebben: men houdt rekening met je inkomsten maar ook met je spaargelden, eigendom of verkoop van eigendom;
  • bereid zijn te werken en hiervoor voldoende inspanningen leveren;
  • alle rechten op andere uitkeringen uitgeput hebben.

Hoe aanvragen

Om een leefloon aan te vragen, richt je je tot de sociale dienst van het OCMW. De sociale dienst zal een onderzoek starten naar je situatie. Om dit onderzoek mogelijk te maken dien je het OCMW alle nodige informatie te bezorgen zoals:

  • je identiteitsgegevens;
  • de samenstelling van je gezin;
  • je bestaansmiddelen en die van de personen met wie je samenwoont;
  • je vermogen.

Het OCMW kan ook vragen om bij jou thuis langs te komen. Om het maatschappelijke onderzoek te vervolledigen is het immers mogelijk dat het OCMW enkele inlichtingen zelf moet controleren en dus moet je het OCMW machtigen om de gegeven inlichtingen bij diverse instanties na te kijken.

De beslissing over je aanvraag wordt genomen door het BCSD van het OCMW, die maandelijks vergadert. Bij een negatieve beslissing heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Kostprijs

De dienstverlening en begeleiding is gratis.

In principe moet de aanvrager van het leefloon dit nooit terugbetalen, behalve bij fraude of bij het verkrijgen van andere inkomsten voor dezelfde periode. In uitzonderlijke gevallen kan het leefloon (deels) teruggevorderd worden van onderhoudsplichtigen, bijvoorbeeld bij studenten.

Regelgeving

Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 26 mei 2002.

Meer info

Sociale dienst (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur