Verwarmingstoelage

Onder bepaalde voorwaarden kan je een financiële vergoeding krijgen voor de kosten van huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) en bulkpropaangas (niet in flessen). De toelage is beperkt tot 2.000 liter per kalenderjaar - tot en met 31 december 2023 - per gezin dat in dezelfde woonst verblijft.

Voor kleine hoeveelheden aan de pomp gekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) geldt een verhoogde forfaitaire toelage - tot en met 31 december 2023 - van € 456.

Voor wie

De toelage is er voor inwoners die voldoen aan één van de volgende bepalingen:

  • je zit onder een bepaalde inkomensgrens;
  • je geniet een verhoogde tegemoetkoming of RVV-statuut (recht op verhoogde tegemoetkoming)  bij het ziekenfonds;
  • je zit in een collectieve schuldenregeling en kan de factuur niet betalen.

Voorwaarden

  • Je dient je aanvraag in te dienen binnen de 60 dagen na de levering.
  • De brandstof wordt gebruikt voor de woning waar je je hoofdverblijf hebt.

Hoe aanvragen

Je kan de aanvraag doen bij dienst Onthaal in het stadhuis of in het gemeenschapshuis/OCMW. Zij zullen vervolgens rechtstreeks bij de FOD Financiën nagaan of je voldoet aan de gestelde inkomensgrenzen.

Maak hier je afspraak.

Kostprijs

De dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • leveringsfactuur
  • laatst ontvangen aanslagbiljet van je personenbelasting

Meer info

Onthaal - OCMW

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

Heb je nood aan informatie? Onze medewerkers van de dienst onthaal helpen je graag verder.

Maak jouw afspraak online of neem telefonisch contact op via 011 51 05 00.