Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming voor 65+ers met gezondheidsproblemen of een handicap die hen belemmert in hun dagelijkse activiteiten. De tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen. Vanaf 01/01/2017 valt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood niet langer onder de bevoegdheid van de federale overheid maar is deze overgegaan naar de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 65 jaar oud
  • Je bent aangesloten bij een Zorgkas (bij je ziekenfonds of bij de Vlaamse Zorgkas)
  • Je invaliditeit zal vastgesteld worden en dient tussen minimum 7 en maximum 18 punten te scoren. Deze invaliditeit wordt gescoord door een controlearts aangesteld vanuit de overheid.
  • Als inkomensvoorwaarde zal je financiële situatie onderzocht worden. Er wordt rekening gehouden met je pensioen, andere inkomsten, eigendom, verkoop/schenkingen tot 10 jaar geleden en spaargelden.

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt elektronisch via www.vlaamsesocialebescherming.be

Indien je over een kaartlezer beschikt kan je de aanvraag zelf doen met behulp van je identiteitskaart. Je kan ook hulp vragen bij de sociale dienst van je ziekenfonds of het OCMW.

Ook herzieningen dienen op dezelfde manier aangevraagd te worden.

Kostprijs

De dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

Identiteitskaart, je bankrekeningnummer, financiële gegevens, contactgegevens van je huisarts, voldoende informatie over de zelfredzaamheid van de persoon voor wie de aanvraag bedoeld is.

Meer info

Onthaal - OCMW

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

Heb je nood aan informatie? Onze medewerkers van de dienst onthaal helpen je graag verder.

Maak jouw afspraak online of neem telefonisch contact op via 011 51 05 00.