Militiegetuigschrift of stamboekuittreksel

Voor wie

Mannelijke werknemers die hun legerdienst hebben verricht, hebben voor hun pensioendossier een stamboekuittreksel of militiegetuigschrift nodig. Het document bevestigt je dienstjaren. Het wordt aangevraagd bij en uitgereikt door de dienst personeelszaken van Defensie. 

Hoe aanvragen

Je kan het militiegetuigschrift aanvragen bij volgende dienst:

Algemene directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale Dienst van het stamboek (HRZ- E / N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

Tel. 02 441 83 28
Fax. 02 443 96 77
e-mail   dghr.hrgan@mil.be

Kostprijs

Gratis.

Meer info

Burgerzaken

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
burgerzaken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak. Maak jouw afspraak online of neem telefonisch contact op via 011 51 05 00.