Speelkoffers en XL-spelen

Organiseer jij wel eens een spelnamiddag of buurtfeest?  Werk je mee aan het lokale schoolfeest of richt je deze zomer een speelstraat in?  Dan hebben wij goed nieuws voor jou! Als 'Goe Gespeeld! Gemeente' biedt Hamont-Achel verschillende toffe speelkoffers en XL-spelen aan. 

Voor wie

Speelkoffers en XL-spelen kunnen ontleend worden door:

  • organisatoren van speelstraten in Hamont-Achel
  • buurtcomités uit Hamont-Achel
  • Hamont-Achelse adviesraden en hun erkende verenigingen
  • Hamont-Achelse scholen
  • de gemeentelijke diensten van Hamont-Achel
  • zorginstellingen uit Hamont-Achel
  • benefietacties in Hamont-Achel
  • initiatieven in Hamont-Achel waarvan 100% van de opbrengst naar een goed doel (geregistreerd bij www.goededoelen.be van de Koning Boudewijnstichting) gaat

Het uitlenen van speelkoffers en XL-spelen voor privépersonen en –aangelegenheden is niet mogelijk.

Hoe aanvragen

De speelkoffers en XL-spelen kunnen worden aangevraagd via http://reservaties.hamont-achel.be

Speelkoffers en XL-spelen mogen maximaal 12 maanden tot minimum één week voor de activiteit aangevraagd worden en kunnen enkel door meerderjarigen ontleend worden. Zij zijn ook de contactpersoon voor het UiTpunt. Door het ontlenen van het materiaal verklaart de gebruiker zich akkoord met de bepalingen van deze interne uitleenprocedure en waarborgt de stipte naleving ervan.

Aantal en duur

De standaard uitleentermijn van speelkoffers en XL-spelen is 1 dag.  De maximale uitleenfrequentie is 3x per jaar. Een afwijking hierop kan in overleg met UiTpunt Hamont-Achel.  Een uitlening kan maximaal 1 speelkoffer en 5 XL-spelen inhouden.  Speelkoffers en XL-spelen mogen niet uitgeleend worden voor gebruik op een locatie buiten Hamont-Achel.

Inhoud

De inhoud van de speelkoffers en XL-spelen kan u terugvinden onderaan deze pagina en bij UiTpunt Hamont-Achel.  Zij houden tevens een opsomming van de waarde van elk onderdeel van speelkoffers en XL-spelen bij. Speelkoffers en XL-spelen hebben diverse verpakkingen (plastic box, draagtas, … de afmetingen hiervan staan eveneens beschreven in hetzelfde document onderaan).  Voor het transport ervan volstaat normaal gezien een voertuig van middelbaar formaat.

Kostprijs

Het ontlenen van de speelkoffers en XL-spelen is gratis.  Er wordt wel een waarborg van 100 euro per gehele ontleningsbeurt gevraagd.

Waarborg: De ontlener hoort ervoor te zorgen dat de waarborg vooraf gestort is op rekeningnummer BE43 0910 0047 2501 op naam van Stad Hamont-Achel, Stad 40, 3930 Hamont-Achel, met de mededeling “waarborg (naam ontleende product) (naam van de ontlener)”.

De waarborg wordt terugbetaald indien de speelkoffers in goede en oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Controle hierop duurt max. 2 werkdagen na inlevering. Na deze controle wordt de waarborg teruggestort. Dit kan enkele dagen duren.

Regelgeving

Ontleenprocedure

Afhalen: De ontlener hoort de speelkoffers en XL-spelen af te halen op de stadswerf - Middenweg 5 - Poort 6, 3930 Hamont-Achel. Afhalen kan enkel na afspraak met Stijn Kanters: +32 490 44 90 15

Gebruik: de ontlener hoort de speelkoffers en XL-spelen te beheren als een goede huisvader , d.w.z. correct gebruik en met het nodige respect. De ontlener verbindt zicht ertoe het ontleende materiaal in geen geval aan derden te ontlenen of te verhuren.

Terugbrengen: de ontlener hoort zelf de speelkoffers en XL-spelen in goede en oorspronkelijke staat terug te brengen naar UiTpunt Hamont-Achel op het afgesproken tijdstip.
Binnen de 2 werkdagen na terugbrengen wordt de inhoud gecontroleerd door UiTpunt Hamont-Achel.  Na controle wordt de waarborg vrijgegeven. De ontlener zal hiervan op de hoogte gesteld worden.

Diefstal, verlies of beschadiging

Bij diefstal van een onderdeel of een gehele speelkoffer of XL-spel, dient de ontlener aangifte te doen bij de politie. Er zal een rekening opgemaakt worden ten laste van de ontlener.

Wanneer er materiaal stukgegaan of verloren is, zal een deel of de volledige waarborg ingehouden worden naargelang de individueel vast te stellen kostprijs van het materiaal. Indien de kosten hoger oplopen dan de waarborg wordt het resterende bedrag in rekening gebracht. De ontlener stelt UiTpunt Hamont-Achel onmiddellijk zelf op de hoogte van schade of verlies bij het terugbrengen van de speelkoffers en XL-spelen. Bij herhaalde beschadiging wordt de ontlener uitgesloten.

Gebruik van het materiaal

Bij gebruik dienen alle schriftelijke en/of mondeling verstrekte richtlijnen aangaande gebruiksaanwijzingen en behandeling strikt nageleefd te worden. De persoon die het materiaal reserveert, is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal.  Materialen moeten ordelijk, proper en volledig teruggebracht worden.

Annulatie aanvragen

Een eventuele annulatie van de gereserveerde materialen dient zo spoedig mogelijk te gebeuren en ten laatste 2 werkdagen voor de afgesproken afhaaldatum. Bij herhaalde laattijdige annulatie wordt de ontlener uitgesloten.

Aansprakelijkheid

Stadsbestuur Hamont-Achel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.

Bij discussie of situaties waarbij deze uitleenprocedure geen duidelijkheid verleent, geeft de beslissing van het college van burgemeester en schepenen de doorslag. Hiertegen is geen verder verweer mogelijk.

Aanpassingen interne uitleenprocedure

Stadsbestuur Hamont-Achel behoudt het recht om het interne uitleenprocedure aan te passen indien dit nodig geacht wordt.

Meer info

Jeugd - UiTpunt Hamont

adres
Wal 263930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 02
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
jeugd@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

Jeugd - UiTpunt Achel

adres
Michielsplein 3/23930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 41
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
jeugd@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 10 tot 12 uur