1. Veilig en vlot verkeer doorheen het centrum

Om de samenhang tussen de historische kern en de Wal te verbeteren, wordt het doorgaand verkeer uit het centrum geweerd en gebundeld in de Bosstraat, de Burg, de Budelpoort, de Stadswaag en de Stationsstraat. Hiervoor pakt de stad eerst de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid in deze straten aan. Dit gebeurt via de herinrichting van de kruispunten Achelpoort en Budelpoort en via de aanleg van vrijliggende paden voor fietsers en voetgangers langs de Burg. Er zal hierbij bijzondere aandacht geschonken worden aan de woonkwaliteit in deze straten. Ondertussen zal samen met hogere overheden, de buurgemeenten en andere bevoegde instanties onderzocht worden of een alternatieve route mogelijk is voor het zware verkeer van en naar Nederland langs wegen die hiervoor wel voldoende zijn uitgerust. Dit kan de stad echter niet op haar eentje beslissen en realiseren. Een eerste grensoverschrijdende visie is op initiatief van de gemeente Weert, in samenwerking met 13 andere gemeenten aan beide zijden van de grens, reeds opgemaakt. Het initiatief ligt nu bij de Vlaamse en Nederlandse overheid.

 

Lussensysteem weert doorgaand verkeer

Doorgaand (zwaar en druk) verkeer door het centrum wordt geweerd door de invoer van lussen met een enkele rijrichting voor het bestemmingsverkeer. Het stadsbestuur zal dit lussensysteem op voorhand uittesten via proefopstellingen. Waar nodig zullen in overleg met de bewoners en de handelaars aanpassingen doorgevoerd worden tot het systeem volledig op punt staat.

 

Overzichtelijk parkeeraanbod

Om het parkeren voor bezoekers zo overzichtelijk mogelijk te maken, worden de bezoekersparkings gebundeld op het Marktplein, het Kerkplein, aan de bibliotheek, De Posthoorn, het stadspark,  de Burg, Bernard Kempplein en aan het station. Deze bezoekersparkings liggen op wandelafstand van de horeca- en handelszaken en de belangrijkste voorzieningen, en zijn vlot bereikbaar. Door de doordachte ligging en het  voldoende grote parkeeraanbod wordt het zoekverkeer in het centrum tot een minimum beperkt en zal  wildparkeren verhinderd worden.

 

Fijnmazig netwerk voor de zachte weggebruiker

Dankzij de lussen in enkele rijrichting, kan in een aantal straten één rijstrook vrijgemaakt en heringericht worden voor fietsers en voetgangers. Het stadsbestuur geeft zo invulling aan de ambitie om een fijnmazig en veilig netwerk voor zacht verkeer uit te bouwen in en rond het centrum. De Kloosterstraat en de Wal vormen de ruggengraat van dit netwerk. Deze straten worden als fietsstraten ingericht, waar de fietser de bevoorrechte weggebruiker is. Zo wordt ook de veiligheid aan de schoolomgeving versterkt.

Meer info

Stadsontwikkeling

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 20
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
stadsontwikkeling@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.