Eikenprocessierupsbestrijding

Sinds enkele jaren krijgt onze stad tijdens de zomermaanden te maken met eikenprocessierupsen. De stad bestrijdt jaarlijks preventief alle eiken op het openbaar domein tegen eikenprocessierupsen. Er worden geen nesten meer gebrand, alleen met uitzondering van scholen, speeltuinen, Ibo's en kampplaatsen. Dit is ook afhankelijk van de hoogte (maximum 3 meter) en het weer (bij hevige droogte wordt er niet gebrand).

Hoe herken je een eikenprocessierups?

Eikenprocessierupsen trekken ‘in processie’ vanuit spinsels op stammen of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen (inlandse, maar soms ook Amerikaanse) die hun voorkeur genieten. Tussen half april en begin mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes. Omdat zij nog geen brandharen hebben, is er dan nog geen risico op hinder. Na de derde vervelling, die doorgaans start rond half mei, krijgen de rupsen hun 700.000 microscopisch kleine brandharen en zorgen zij voor problemen. De volgroeide rupsen hebben een grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en zijn bedekt met lange witte haren. Deze witte haren zijn niet de brandharen! Vanaf juli verpoppen de rupsen zich in een stevige cocon van haren en ander materiaal en groeien uit tot een onopvallende grijze nachtvlinder.

Welke problemen veroorzaken de rupsen?

Wie ooit in aanraking kwam met de brandharen van de processierups herinnert zich wellicht de huiduitslag die gepaard gaat met hevige jeuk. Dit is het gevolg van een lokale ontstekingsreactie. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen twee weken. Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel eventueel verlichting geven. Gezondheidseffecten ter hoogte van de ogen of de bovenste luchtwegen zijn eerder zeldzaam. Bij ernstige gezondheidsklachten neem je best contact op met de huisarts.

Grote groepen processierupsen kunnen eikenbomen volledig kaal eten. Gezonde bomen ondervinden weinig hinder van een eenmalige vraat omdat de rupsen de knoppen niet eten. De eikenbomen krijgen tijdens de zomer of het volgende jaar opnieuw bladeren.

Wat mag je vooral niet doen?

De rupsen en nesten aanraken en zelf trachten te bestrijden is volledig af te raden. Gebruik zeker geen insecticiden want deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu en hebben geen effect op de irriterende haren. Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger is uit den boze, vermits de haren van de rupsen dan immers via de lucht verspreid kunnen geraken.

Wat kan je wel doen?

Op particuliere eigendom dient het initiatief voor de behandeling door de eigenaar zelf te worden genomen, bijvoorbeeld door contact met aannemers. 

De Dienst Openbare Werken levert geen diensten meer voor de bestrijding van de eikenprocessierups op particulier domein. Eikenprocessierupsen worden enkel PREVENTIEF bestreden op het openbare domein. Ook de brandweer intervenieert niet meer met de ladderwagen, omdat de irriterende haartjes van de rupsen op het materiaal achterblijven en bij een volgende opdracht (vb. medische evacuatie) voor problemen kunnen zorgen bij mensen die gebruik maken van het materiaal.”

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt op afspraak

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig.