Ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen

Vanaf 1 februari 2020 kan je een premie aanvragen voor het ontharden en vergroenen van je voortuin. Het stadsbestuur wil dit extra stimuleren in kader van het burgemeesterconvenant voor klimaat en energie met de provincie Limburg. Door in te zetten op ontharding zorgen we ervoor dat bij overvloedige neerslag het water de mogelijkheid heeft om in de bodem te sijpelen. Ook bij extreme hitte zal een ontharde voortuin minder warmte afgeven en blijft het koeler in de stad.

Er wordt subsidie verleend voor: 

 • Gazon ter vervanging van een open verharding: 5,00 euro/m²
 • Beplanting ter vervanging van open verharding: 10,00 euro/m²
 • Gazon ter vervanging van een verharding: 10,00 euro/m²
 • Beplanting ter vervanging van verharding: 15,00 euro/m²
 • Aanplantingen voorzien in streekeigen planten ontvangen een extra subsidie van 3 euro/m² enkel en alleen daar waar streekeigen planten geplaatst zijn

Voorwaarden

 • De subsidie kan enkel aangevraagd worden door particulieren en voor particuliere woningen
 • De subsidie kan aangevraagd worden door een huurder mits medeondertekening van het aanvraagformulier door de eigenaar
 • De opgebroken (open) verharding wordt vervangen door gazon of (streekeigen) plantgoed; de aanplant van éénjarige beplantingen komt niet in aanmerking voor subsidie
 • De aanvrager dient de nieuwe aanplant minimaal gedurende 10 jaar in stand te houden; afgestorven planten dienen vervangen te worden
 • Er wordt minimum 5 m² (open) verharding opgebroken
 • Het aantal aanwezige verharding in de voortuin is minimaal 5 m² minder dan voorheen
 • Per adres kan slechts één aanvraag ingediend worden
 • Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors, e.d. materialen komt niet in aanmerking voor subsidie
 • De streekeigen planten komen voor op de daartoe vastgestelde lijst, zie bijlage 1 van het aanvraagformulier
 • De aanplanting wordt uitgevoerd conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken betreffende dergelijke aanplantingen (veldwetboek, vegetatiebesluit ...)

Hoe aanvragen

Om aanspraak te maken op de subsidie dien je het aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen, in te dienen bij de dienst stadsontwikkeling in het stadhuis. Op basis van het aanvraagdossier kan het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie voorlopig toekennen, waarna je de factuur van de aankoop van het plantgoed indient.

Na de aanplanting voert het stadsbestuur ter plaatse een controle uit. Bij een positieve controle kent het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie definitief toe.

Regelgeving

Subsidiereglement ontharden en vergroenen particuliere voortuinen (gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2020)

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier met bijlagen

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst Omgeving werkt op afspraak. Je boekt jouw afspraak eenvoudig in via het afsprakenbeheersysteem.

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig. OPGELET: op woensdag 26 juni is de dienst Omgeving uitzonderlijk gesloten vanaf 14.45 uur.