Hemelwaterput en infiltratievoorziening, subsidie

Voor de aanleg van een hemelwaterput of een infiltratievoorziening kan je een subsidie van € 250 verkrijgen.

Voorwaarden

Hemelwaterput bij bestaande woning (woning waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen vóór 7 september 1999)

  • Minimale inhoud in overeenstemming met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 liter.
  • Volledige dakoppervlakte is aangesloten.
  • Hergebruik hemelwater is verplicht door middel van aangesloten pompinstallatie met minimale aansluiting van één toilet of wasmachine.
  • Geen directe verbinding tussen drinkwaternet en leidingennet aangesloten op hemelwaterput.
  • De overloop van de hemelwaterput moet aansluiten op de infiltratievoorziening op eigen terrein. De overloop kan ook aangesloten worden op openbare infiltratievoorziening, waterloop, gracht of ander oppervlaktewater.

Infiltratievoorzieningen:

  • Buffervolume in verhouding tot gerealiseerde infiltratiedebiet: minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte). Bij waterdoorlatende klinkers: helft van aangesloten verharde oppervlakte in rekening brengen om buffervolume te bepalen.
  • Oppervlakte infiltratievoorziening: minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte.
  • Minstens 50 m² dakoppervlak of verharding is aangesloten.

Hoe aanvragen

Om een subsidie te verkrijgen, lever je het ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van de bijlagen, in bij de dienst stadsontwikkeling in het stadhuis. Vervolgens zal de bevoegde ambtenaar een controlebezoek brengen, waarna het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de uitbetaling van de subsidie.

Regelgeving

Toelagereglement op hemelwaterput en infiltratievoorziening (gemeenteraadsbesluit 23/12/2013)

Wat meebrengen

  • Ingevuld aanvraagformulier met bijlagen
  • Kopie van de facturen

Meer info

Woonenergieloket

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 9 tot 12 uur

De dienst Omgeving werkt op afspraak. Je boekt jouw afspraak eenvoudig in via het afsprakenbeheersysteem.

Een afspraak inboeken bij de dienst Milieu of Duurzaamheid kan enkel telefonisch via het nummer 011 51 05 20.

Op woensdagnamiddag is een vrij inloopmoment voorzien, een afspraak is dan niet nodig. OPGELET: op woensdag 26 juni is de dienst Omgeving uitzonderlijk gesloten vanaf 14.45 uur.