Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Voorwaarden

Om een voorlopig rijbewijs te kunnen krijgen, moet je niet langer dan drie jaar geleden geslaagd zijn voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Je kan kiezen tussen:

  • een voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. Hiervoor dien je minimum 17 jaar te zijn.

  • een voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar. Hiervoor dien je minimum 18 jaar te zijn en 20 uren praktijkles te hebben gevolgd bij een erkende rijschool. Indien deze rijschool je geschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest  waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Hoe aanvragen

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken in het stadhuis. Je ondertekent het aanvraagformulier, dat je krijgt bij het examencentrum, op de voorziene plaatsen.

Voor een voorlopig rijbewijs met begeleider vul je de gegevens van één of twee begeleiders in. Deze begeleiders dienen het formulier te ondertekenen, en een kopie van hun identiteitsbewijs moet worden toegevoegd. 

Het voorlopig rijbewijs is beschikbaar binnen vijf werkdagen.

Maak hier je afspraak om je voorlopig rijbewijs aan te vragen.

Maak hier je afspraak om je voorlopig rijbewijs aan te vragen met gebruik fotocabine.

Kostprijs

€ 40

Wat meebrengen

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Rijgeschiktheidsattest indien je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider
  • Identiteitskaart

Meer info

Burgerzaken

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
burgerzaken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak. Maak jouw afspraak online of neem telefonisch contact op via 011 51 05 00.