Wilsverklaring inzake euthanasie

Je kan je wil over je levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken (bv. in een comateuze toestand).

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig indien deze:

  • is opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • is opgesteld of bevestigd minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen van wie minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Hoe aanvragen

Het formulier is te verkrijgen bij de dienst burgerzaken en je dient je hiervoor persoonlijk aan te melden. Je laat de wilsverklaring registreren bij de dienst burgerzaken in het stadhuis en je krijgt hiervan een ontvangstbewijs mee. De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen dienen het formulier te ondertekenen.

Maak hier je afspraak.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart 

Meer info

Burgerzaken

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
burgerzaken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 13.30 tot 16.30 uur

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak. Maak jouw afspraak online of neem telefonisch contact op via 011 51 05 00.