Parkeren

Er zijn steeds meer voertuigen in het verkeer die allemaal een plaats willen om te parkeren. Zo zijn er voertuigen die willen parkeren voor korte tijd en voor langere tijd. Inwoners willen ’snel’ even naar de winkel terwijl bezoekers de stad willen verkennen. Voor beide activiteiten samen is er regelmatig onvoldoende ruimte.

Om deze reden beschikt Hamont-Achel sinds enkele jaren over zogenaamde blauwe zones, waar men slechts tijdelijk kan parkeren.

Om de parkeerduur te kunnen vaststellen is het leggen van een blauwe parkeerschijf ter hoogte van de voorruit verplicht.

In Hamont is er een blauwe zone op de volgende locaties:

 • Bosstraat 6 (3 parkeerplaatsen)
 • Brouwersstraat 17 (parkeerstrook tussen Burg en Houtakker)
 • Kapelstraat 2 (kinderdagverblijf)
 • Stad - Kerkstraat 1 - 16
 • Kloosterstraat 9 - 13
 • Stadswaag 1 - 5 (enkel rechtse parkeerstrook)
 • Stationsstraat 44
 • Wal 26: parking bibliotheek

 In Achel op volgende locaties:

 • Dorpsstraat 1 - 3
 • Michielsplein 32 - 36

De dagen en uren waarop het tijdelijk parkeren geldt en ook de maximaal toegestane parkeertijd, verschillen per locatie. De bestuurders dienen dus steeds de nodige aandacht te besteden aan de borden die per parkeerstrook opgesteld staan.

In Hamont-Achel zijn twee parkeerwachters aangesteld die parkeerovertredingen kunnen vaststellen en beboeten. De boete bedraagt € 12,50 per overtreding.

Personen met een invaliditeitskaart zijn vrijgesteld van het gebruik van de parkeerkaart.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluiten van 28 september 2015:

 • Aanvullend politiereglement blauwe zone op gemeentewegen
 • Aanvullend politiereglement blauwe zone op gewestwegen
 • Aanvullend politiereglement op de G-parkings
 • Uittreksel uit de notulen van gemeenteraad 28 augustus inzake beperkt parkeren Kloosterstraat
 • Uittreksel uit de notulen van gemeenteraad 23 oktober inzake blauwe zone gemeentewegen

Meer info

Openbare werken

adres
Middenweg 53930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 10
e-mail
openbarewerken@hamont-achel.be

De dienst openbare werken werkt enkel op afspraak.