Laatste wilsbeschikking - keuze voor crematie of begraving

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie;
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
 • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Hoe aanvragen

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?
Het formulier is te verkrijgen bij de dienst burgerzaken en je dient je hiervoor persoonlijk aan te melden. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee.

Maak hier je afspraak.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?
Je kan kiezen voor begraving of crematie. Je kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de assen binnen een begraafplaats;
 • bijzetting van de assen in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de assen:
  • in een strooiweide op een begraafplaats
  • in de Belgische territoriale zee
 • begraving of verstrooiing van de assen buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige);
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik een ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?
In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel;
 • katholieke godsdienst;
 • protestantste godsdienst;
 • anglicaanse godsdienst;
 • orthodoxe godsdienst;
 • joodse godsdienst;
 • islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige geloofsovertuiging;
 • neutraal filosofische overtuiging.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?
Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken. Je nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten je laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de assen van een overledene zelf bijhouden?
De nabestaanden kunnen de assen ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moeten de assen worden uitgestrooid, begraven of bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Meer info

Burgerzaken

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
burgerzaken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 13.30 tot 16.30 uur

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak. Maak jouw afspraak online of neem telefonisch contact op via 011 51 05 00.